Onderhoud gemeentelijk groen

De gemeente Lochem is met zo'n 50 hectare bos en circa 80.000 bomen met recht een groene gemeente.  Buitenruimte-teams van Circulus onderhouden het gemeentelijk groen voor de gemeente; het gaat daarbij om bomen, heesters en vaste planten. Verder zorgen we voor het groenbeheer. 

Snoeien en maaien

Naast het snoeien van heesters zorgt Circulus bijvoorbeeld voor onderhouden/ maaien van gazons, de wadi's, het maaien van ruw gras (een tot twee keer per jaar) en het jaarlijks maaien van bloemenweiden. Binnen de kernen verwijderen we stamschot op bomen om te voorkomen dat begroeiing de stammen overwoekerd.  

Verder maaien we rondom bomen en beplanting en verzorgen we graskanten. Driemaal per jaar worden de picknickplaatsen in de gemeente uitgebreid verzorgd. Ook schoffelen onze medewerkers de perken en wordt zwerfvuil in het groen opgeruimd.

Groenrenovatie

Het openbaar groen controleren we regelmatig. Als renovatie noodzakelijk of gewenst is zorgen we voor de ontwikkeling en uitvoering van renovatie en  beplantingsplannen. Is er bijvoorbeeld stormschade? Dan verzorgen we ruimwerkzaamheden en - zo nodig - de kapaanvragen. In overleg met de gemeente voeren we verder (nood)kap en/of rooiwerkzaamheden uit. Daarbij zorgen we in bijna alle gevallen voor herplant in de omgeving van de gevelde boom.

Laanbomen 

Ook het beheer en onderhoud van laanbomen in het buitengebied verzorgen we namens de gemeente. Dat doen we volgens het laanbomenbeleid van de gemeente. Lees meer over  laanbomen. 

Vragen

 • Kunt u bij ons in de buurt komen snoeien? 
  Gepland groenonderhoud en groenprojecten worden zoveel mogelijk aangekondigd in gemeentenieuws en op deze website. De werkzaamheden lopen volgens een (seizoens)planning en kunnen niet op verzoek van bewoners worden ingepland. Is er sprake van een (verkeers)onveilige of andere acute situatie? Geef uw melding door via onderstaand meldingsformulier.
 • Overhangend groen van een buurtgenoot veroorzaakt onveilige situaties. Kunnen jullie dit snoeien?  
  Particulier groen kunnen we niet zomaar snoeien. Ziet u of zien een onveilige situatie door overhangend groen? Dan ontvangt de bewoner van ons een kaartje en het verzoek te snoeien. Meestal is het probleem dan opgelost. Heeft het na drie weken niet tot actie geleid? Dan gaat de melding naar de gemeente en wordt bureau handhaving ingezet.
 • Bij ons in de buurt wordt gesnoeid. Kan ik snoeihout krijgen voor de kachel? 
  Groenwerkzaamheden zijn arbeids- en kostenintensief. Mogelijke opbrengst van snoeihout vermindert de gemeentelijke kosten van groenwerkzaamheden. Daarmee kan de dienstverlening op peil blijven. Circulus is een dienstenbedrijf zonder winstoogmerk. 
 • Bij mij in de buurt wordt binnenkort gekapt. Waarom? En kan dat zomaar?
  Circulus is een adviserende en uitvoerende organisatie. Wij doen ons werk namens de gemeente. Het kappen of terugsnoeien van bomen wordt aangekondigd via deze website of gemeenteberichten. Voor bomenkap is meestal een vergunning nodig die wij aanvragen bij de gemeente. Dit geldt niet voor noodkap; dan is er een onveilige situatie en komen wij meteen in actie. Heeft u vragen over vergunningen of gemeentelijk kapbeleid? Neem dan contact op met de gemeente Lochem.   
 • Kan ik zelf aan de slag met openbaar groen?
  Jazeker dat kan! Als u - samen met een aantal buurtbewoners - zelf aan de slag wilt om openbaar groen in uw buurt te onderhouden en (deels) naar eigen inzicht in te richten dan kan dat. Er zijn wel spelregels!  Meer weten? Kijk op    Uw buurt heeft ideeën over groen? Daar kunt u samen iets mee doen!

Meer vragen of meldingen

Veel werkzaamheden worden alleen uitgevoerd tijdens het regulier gepland onderhoud. Maar soms is het belangrijk om een situatie te melden. Constateert u bijvoorbeeld een onveilige situatie door een ernstig zieke boom of overhellend gemeentelijk groen? Deze en andere belangrijke omgevingsmeldingen kunt u online doorgeven:

 Melding openbare ruimte 

Was deze informatie nuttig?

Heeft u tips om het beter te maken?

Bedankt voor uw feedback.