Wegonderhoud en bebording

Ook het onderhoud aan wegen, inritten en verkeersborden voert Circulus uit voor de gemeente Lochem. Daarnaast kunt u voor omgevingsmeldingen bij ons terecht: denk aan defecte bebording of defecten aan straat of stoep.  

Onderhoud aan wegen

Kleinschalig onderhoud aan klinkerwegen, onverharde wegen en asfalt kan snel en vaak zonder al te veel overlast worden uitgevoerd. Kleine gaatjes worden bijvoorbeeld gevuld met koud asfalt en zandwegen worden geschaafd om ze goed berijdbaar te houden. Groot onderhoud wordt op langere termijn ingepland en - zo nodig - aanbesteed.

Zandwegen

Uitgebreidere informatie over het onderhoud vindt u op de pagina  zandwegen.   zzz

Bebording

Circulus Buitenruimte beheert tevens de bebording langs gemeentelijke wegen. Borden worden regelmatig schoongemaakt, zo nodig rechtgezet of vervangen. Soms moeten in opdracht van de gemeente nieuwe borden worden geplaatst of juist verwijderd. Zo gelden in woonwijken steeds meer dezelfde verkeersregels wat een groot aantal borden overbodig maakt.

Informatie

Staat er bij u in de buurt groot wegonderhoud op stapel? Wij zetten ons in om omwonenden zo tijdig mogelijk te informeren. Naast een brief ontvangt u in veel gevallen een uitnodiging voor een informatieavond. Natuurlijk vindt u de informatie ook op de website.

Uw omgevingsmelding

Veel werkzaamheden worden alleen uitgevoerd tijdens het regulier gepland onderhoud. Maar soms is het belangrijk om een situatie te melden. Constateert u bijvoorbeeld een onveilige situatie door een ernstig defect aan een zandweg? Of wilt u een defect aan straatverlichting doorgeven? Alle belangrijke omgevingsmeldingen kunt u online doorgeven. 

 Melding openbare ruimte 

 

Was deze informatie nuttig?

Heeft u tips om het beter te maken?

Bedankt voor uw feedback.