Maaien en onderhoud bermen en sloten

Om wateroverlast en daarmee schade te voorkomen vragen bermen en sloten om deskundig onderhoud. Daaronder vallen werkzaamheden als 'korven' en opvullen maar ook maaiwerkzaamheden.

Onderhouden van bermen

Door afzettingen en begroeiing liggen bermen soms hoger dan het wegdek. Het water op de weg vindt geen uitweg. Onze collega's verlagen dan de berm ('afhalen') en vullen gaten op. Ook worden bermen regelmatig gesnoeid en de sloten periodiek gemaaid. Natuurlijk houden we rekening met de ingezaaide en bloemrijke bermen. 

Bloemrijke bermen en zichthoeken

  • In het najaar - als alle kruiden uitgebloeid zijn - maaien we de bermen. Zo krijgen zaden de kans zich te verspreiden voor een bloemrijk nieuw seizoen. Na het maaien voeren we het maaisel af. Op tijd verwijderen zorgt voor een  gevarieerdere begroeiing met aantrekkingskracht op bijen en vlinders. Als de flora te rijk wordt krijgen onkruid en bermgrassen de overhand.
  • Om het jaar maaien we de hele berm. Het ene jaar aan de noordkant van de gemeente, het andere jaar aan de zuidkant. Vanwege verkeersveiligheid maaien we ook in het andere deel een strook van een meter vanaf de weg.
  • In dezelfde periode maaien we ruw gras op bijvoorbeeld bedrijventerreinen. 

In het voorjaar, zo tussen mei en juni, maaien we alvast het groen op kruisingen en op zichthoeken. Daarmee voorkomen we verkeersonveilige situaties. 

Klik op de afbeelding voor ons jaarlijks maai-katern bij het gemeentenieuws

 

 

Gazons, bloemrijke stroken en bloembollen 

  • Gazons met bloembollen worden in juni/juli afgemaaid. Zo krijgen de bollen de kans om af te sterven en voeding op te slaan. Deze energie is nodig om volgend jaar weer volop te bloeien.
  • Op verschillende plekken in de gemeente worden nu en komende jaren gazons omgevormd tot bloemrijke groenstroken. Aantrekkelijk voor mensen en (bestuivende) insecten! Op deze plekken wordt pas in het najaar gemaaid, zodat zaden zich goed kunnen verspreiden. 
  • Met maaien van trapvelden, grotere velden van de gemeentelijke begraafplaatsen, wadi's en gemeentelijke gazons starten we in mei/april. Dit werk voeren wij uit ‘op beeld’.  Met vastgestelde beelden controleren we wanneer er gemaaid moet worden. Zo voorkomen we op sommige plekken te laat of juist vaak maaien. De gemeente Lochem heeft beeldkwaliteit B afgesproken, een basiskwaliteit. Gras mag daarbij gemiddeld 7 cm hoog worden.

Watervoerende en zaksloten

Het waterschap draagt zorg voor de grote watervoerende sloten, Circulus voor de kleine watergangen en 'zaksloten'. In deze sloten wordt water opgevangen waarna het weg kan zakken in de bodem. Om te zorgen dat sloten voldoende water verwerken worden ze om de twee jaar 'gekorfd' ofwel opgeschoond. Het ene jaar korft Circulus de sloten aan de noordzijde van de gemeente, het volgende jaar aan de zuidzijde. Het Twentekanaal is daarbij een natuurlijke 'grens'. In 2021 worden sloten eenmalig niet gekorfd. 

Onze werkzaamheden voeren we uit conform de afspraken met de gemeente.

Zelf maaien? Beter van niet!

  • Bloeiende bermen zijn niet alleen mooi, maar ook van belang voor insecten en kleine zoogdieren. Met de gemeente werken we aan bloeiende bermen. Meer informatie leest u op de website van de gemeente.
  • Wij maaien zodra de bermen zijn uitgebloeid. Van groot belang dus dat u de bermen zelf niet maait! Hoe goed het vaak ook bedoeld is.

Ook interessant

Bloemrijk gazon? Soms even wennen

Door meer ruimte voor kruiden/bloemen ontstaan soms spontaan 'bloemrijkere' gazons. Schieten kruiden uit? Maar hoeft het gras nog niet gemaaid? Dan laten we dit staan. Voor blije bijen en andere insecten... 

Wij grazen in Lochem 

Wist u dat we in en rondom Eefde ook wollige grasmaaiers inzetten? Meer over schapenbegrazing leest u op circulus.nl/wijgrazeninlochem 

Was deze informatie nuttig?

Heeft u tips om het beter te maken?

Bedankt voor uw feedback.