Uw buurt heeft ideeën over groen? Daar kunt u samen iets mee doen!

Lochem is met veel plantsoenen en groenstroken met recht een groene gemeente. Een groot deel van het groen wordt door Circulus onderhouden in opdracht van de gemeente. Maar u kunt daar als bewoner zelf ook een bijdrage aan leveren!

Het groenonderhoud in uw buurt is zo veel mogelijk onderhoudsvriendelijk. Maar er zijn bewoners die liever méér doen met het groen in de buurt; bijvoorbeeld door vaste planten of struiken te planten. Met andere buurtbewoners zorgen ze bovendien voor het onderhoud. Samen aan de slag in het groen creëert niet alleen een band, u kunt ook gezamenlijk uw groenwensen bespreken en zo invloed uitoefenen op het groenaanzicht van uw woonomgeving. Circulus en partner SWL gaan daar graag met u over in gesprek.

Wilt u – samen met buurtbewoners – zorgdragen voor (openbaar) groen?

Dat kan! Maar er zijn wel een paar spelregels.

  • Minstens 5 buurtbewoners (huishoudens) nemen samen het onderhoud van een groenstrook voor hun rekening (maar ook bijvoorbeeld een buurtvereniging kan zich aanmelden).
  • U onderhoudt minimaal 250 m2  of drie aaneengesloten groenstroken en/of perken.
  • Het karakter van de openbare groenstrook blijft behouden.
  • Het groen wordt niet gebruikt om het erf te vergroten.
  • Er worden afspraken – op maat - gemaakt over het onderhoud van de groenstrook.
  • De afspraken worden vastgelegd in een gezamenlijke gebruikersovereenkomst.
  • De gebruikersovereenkomst is vijf jaar geldig.

Uw inzet wordt beloond met een – bescheiden – vergoeding. Die mag besteed worden aan het groen, maar ook aan bijvoorbeeld een activiteit voor de buurt.
Het groen in de dorpscentra, langs belangrijke toegangswegen en alle hagen en bomen worden onderhouden door Circulus.

Tipgids

Het openbaar groen in de gemeente Lochem onderhouden we op 'beeldkwaliteit'. Het betekent dat het beeld en de staat van onderhoud aan onderhoudsbeelden moet voldoen. Natuurlijk staat u daar niet alleen voor: we staan u graag bij met advies en u ontvang van ons een tipgids met handige beeldmeetlat.  

Meer weten?

Heeft u - als groep buurtbewoners of buurtvereniging - belangstelling voor het onderhouden van openbaar groen? Geef uw interesse en gegevens aan ons door via  aan ons door melden.  Een collega buitenruimte-collega van Circulus of van partner SWL neemt contact met u op.  

In een recente informatiepagina over het onderhouden van 'Buurgroen' leest u ervaringen van inwoners.

Was deze informatie nuttig?

Heeft u tips om het beter te maken?

Bedankt voor uw feedback.