Onderhoud van rioleringen

Huishoudelijk water uit bijvoorbeeld de kraan wordt via het riool afgevoerd. Maar ook regenwater van daken en straten gaat het riool in, of komt - door afkoppeling - in bodem, vijvers en grachten terecht. De gemeente Lochem kent drie soorten riolering, afhankelijk van uw woongebied.

Drie soorten riolering

De gemeente Lochem kent drie soorten riolering. In de meeste kernen is een 'vrijvervalriolering' aangelegd. In het buitengebied is dit een 'drukriolering' of een 'IBA', een individueel zuiveringssysteem.

Reparaties en reiniging

Circulus zorgt voor (kleine) reparaties en voor de reiniging van kolken. Voor grote projecten schakelt de gemeente een gespecialiseerde aannemer in. Wist u dat de gemeente Lochem zo'n 11.300 kolken telt? Daarvan reinigen we er 11.000 machinaal. De overige 300 kolken worden handmatig gereinigd vanwege bijvoorbeeld slechte bereikbaarheid.

Wat te doen bij een rioolverstopping?

Voor verstopping aan de riolering op eigen terrein kunt u een gespecialiseerd bedrijf inschakelen. Verstoppingen aan het gemeentelijke riool meldt u hieronder.

Verstopping voorkomen

Een goed werkend riool is belangrijk voor de gezondheid van iedereen. Ook zorgt het ervoor dat het rioolonderhoud betaalbaar blijft. Hoe u verstopping voorkomt én het riool gezond houdt leest u op de site van Stichting Rioned en op nietinhetriool.nl.

Melding doorgeven

Veel werkzaamheden voeren we uit tijdens een regulier gepland onderhoud. Soms is het belangrijk dat we er eerder bij zijn. Wilt u een defect aan het gemeentelijk riool melden? Deze en andere belangrijke meldingen kunt u online doorgeven:

 Melding openbare ruimte 

Was deze informatie nuttig?

Heeft u tips om het beter te maken?

Bedankt voor uw feedback.