Dienstverlening openbare ruimte

In de openbare ruimte wordt dagelijks hard gewerkt om de gemeente Lochem mooi, leefbaar en schoon te houden. Het gaat daarbij om taken zoals het beheer en onderhoud van openbaar groen, begraafplaatsen, bestrating en het onderhoud van straatmeubilair. De afdeling buitenruimte van Circulus voert deze werkzaamheden uit in opdracht van de gemeente.

Zoekt u actuele (seizoens)berichten? Denk aan klein onderhoud, melden/ bestrijden van plaagsoorten, vellen van risicobomen of gladheidsberichten. Kijk hiervoor in ons nieuwsoverzicht.

 

Circulus in de buitenruimte

Zo’n 60 collega’s zijn dagelijks in touw om de werkzaamheden te plannen, faciliteren, coördineren en uit te voeren. Het gaat daarbij om een breed takenpakket. De werkzaamheden in de buitenruimte worden ingedeeld in ‘groen en grijs' of beter in ‘cultuur- en civieltechnische taken’. Wat valt daar nu zoal onder?

  • Onderhoud en renovatie van gemeentelijk groen
  • Beheer en onderhoud van begraafplaatsen
  • Onderhoud van wegen, inritten en bebording
  • Reinigen van straten en verwijderen van groenafval (blad en bloesem)
  • Onkruidbeheersing op verhardingen
  • Klein onderhoud en beheer van civiele (kunst)werken en speeltoestellen
  • Gladheidsbestrijding
  • Reinigen van kolken
  • Maaien en onderhoud van bermen en sloten (korven, aanvullen en verlagen)

Het is werk dat we met enthousiasme en kennis van zaken uitvoeren in lijn met het gemeentebeleid. We werken met ervaren teams waarin ook ruimte is voor  mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt of een afstand tot regulier werk.

Melding openbare ruimte  

 

Was deze informatie nuttig?

Heeft u tips om het beter te maken?

Bedankt voor uw feedback.