Gezonde bomen voor het buitengebied

In het buitengebied staan langs wegen en paden circa 51.500 gemeentelijke bomen. De bomen controleren we op boomveiligheid om risico's voor de omgeving zo goed mogelijk te voorkomen. Denk daarbij aan omwaaien of het afbreken van (zware) takken. Het onderhoud van deze 'laanbomen' bestaat uit snoei, kap en herplant.

De gemeentelijke laanbomen zijn gemiddeld meer dan 60 jaar oud. Meer dan een derde is zelfs ouder dan 70. Om ze gezond te houden is veel onderhoud nodig. Gezonde bomen zijn ook belangrijk voor een veilige omgeving. We werken daarom aan een gezond bomenbestand. Met bomen van verschillende leeftijden en soorten.  

Snoeien op maat en verjongen in fases 

Ieder jaar snoeien we meer dan 10.000 gemeentelijke laanbomen, ongeveer 1/5 deel. Oudere en minder gezonde bomen snoeien we vaker dan jonge gezonde bomen. 

 • Meestal bestaat het snoeien uit ‘opkronen’ van bomen en verwijderen van dood hout. Opkronen is het weghalen/snoeien van takken tot de afgesproken hoogte van de kroon. Dit werk doen we met een hoogwerker. Aanwonenden ontvangen een brief over de werkzaamheden.

Zijn bomen niet veilig voor de omgeving? Dan kan kap nodig zijn. Als dit losse bomen zijn noemen we het risicokap. Soms zijn meer bomen in een laan slecht. Dan moeten we delen van lanen vervangen, dus meer bomen tegelijk (trajectenkap).

 • Direct aanwonenden worden bij kap geïnformeerd over werkzaamheden. Worden er delen van lanen vervangen? Dan worden eerst de Dorpsraad en omwonenden betrokken. 
 • Vóór het snoeien of kappen onderzoeken we of bomen geschikt zijn als verblijfplaats voor beschermde dieren. Bij trajectenkap bekijken we of bomen een vliegroute voor vleermuizen zijn. Is dat zo? Dan gaan we niet aan de slag. 

Planten van jonge bomen

Is er genoeg ruimte en licht voor de groei van jonge bomen? Dan planten we het jaar na de kap nieuwe bomen. Is dit niet het geval? Dan zoeken we naar andere plekken in de buurt. Met nieuwe aanplant zorgen we voor een verjonging van het bomenbestand. We voorkomen ook dat veel laanbomen straks tegelijk dood of onveilig zijn.
Nieuwe bomen bestaan uit verschillende soorten. Bij de keuze houden we rekening met biodiversiteit en een veranderend klimaat.   

Waar en wanneer in 2023/2024?

Het onderhoud aan de laanbomen voeren we dit seizoen uit tussen november en half maart 2024. Het onderhoud bestaat uit snoeien, risicokap en het planten van jonge bomen. 

 • In november 2023 is het snoeiwerk gestart. Op onderstaande kaart ziet uw waar dit werk is uitgevoerd. 

 Kaart snoeien van laanbomen 

 • In de winterperiode planten we 500 jonge bomen. Ze komen op plekken waar eerder zieke of dode bomen zijn verwijderd. Dit kan een jaar of wat langer terug zijn. 
 • Tussen half januari en half maart 2024 kappen we risicobomen.
 • Het gaat om losse risicobomen verspreid over de gemeente en om trajectenkap. ​
   

Kaart losse risicokap 

 • De rode lijnen op onderstaande trajectenkaart geven locaties aan waarbinnen meerdere bomen in een laan worden vervangen. Het gaat dus niet om alle bomen.

Trajecten risicokap 

 • Kaarten houden we zo actueel mogelijk. Kleine wijzigingen in de planning kunnen we niet uitsluiten. Ook kan het voorkomen dat we al vóór het voege voorjaar broedende vogels zien. We schorten het werk op die plek dan op. Is daarbij sprake van een onveilige boom? We doen er dan alles aan om de veiligheid voor de omgeving te borgen.

 

Meer informatie? 

Meer informatie over het onderhoud van laanbomen vindt u in  dit katern.  

Vragen? 

Over laanbomenbeleid? U kunt terecht op  de website van de gemeente.

Over onderhoud van gemeentelijke (laan)bomen? Neem contact op met onze groenbeheerder via   melden op de kaart.

Was deze informatie nuttig?

Heeft u tips om het beter te maken?

Bedankt voor uw feedback.