Klein onderhoud en speeltuinen

Naast het onderhoud en het beheer van civiele kunstwerken zorgt Circulus voor het onderhoud van straatmeubilair. Ook speeltoestellen worden in opdracht van de gemeente gecontroleerd en eventueel aangepast.

 

Onderhoud civiele werken en kunstwerken

Om de veiligheid van bijvoorbeeld bruggen, duikers en gemalen (civiele werken) te waarborgen controleert Circulus ze regelmatig op beschadigingen en verzorgt het kleine onderhoud. Ook onderhouden we civiele kunstwerken zoals gemeentelijke monumenten.

Veilige speel- en fittoestellen

Speeltuinen horen veilig te zijn. Zowel de toestellen als de ondergrond moeten daarom aan belangrijke veiligheidseisen voldoen. Daarbij maakt het niet uit of een speeltoestel eigendom is van de gemeente of bijvoorbeeld een vereniging. Circulus verzorgt het klein regulier onderhoud. Daarnaast kan ze zorgdragen voor de inspectie en keuring van toestellen. Dit op verzoek van de gemeente.

Vragen of meldingen

Veel werkzaamheden worden alleen uitgevoerd tijdens het regulier gepland onderhoud. Maar soms is het belangrijk om een situatie te melden. Constateert u een onveilige situatie door een beschadigd speeltoestel? Of heeft u andere vragen over speeltuinen en -toestellen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de gemeente Lochem
Alle andere belangrijke omgevingsmeldingen kunt u via een  Melding openbare ruimte aan ons doorgeven. 

Was deze informatie nuttig?

Heeft u tips om het beter te maken?

Bedankt voor uw feedback.