Gladheidsbestrijding

Zodra gladheid wordt verwacht gaan de strooiwagens eropuit. Dat gebeurt meestal ’s nachts voordat de ochtendspits begint. De afdeling Buitenruimte van Circulus coördineert de strooiwerkzaamheden. In het gemeentelijke gladheidspreventieplan is vastgelegd hoe en waar wordt gestrooid.

Strooiroutes 

In de gemeente Lochem kennen we acht strooiroutes. Informatie over de routes vindt u op onderstaande kaart.

 Strooiroutes gemeente Lochem  

Soms hebben we te maken met gladheid én flinke sneeuwval. De strooiwagens zijn dan uitgerust met 'sneeuwploegen'. Met deze schuivers maken we wegen vóór het strooien sneeuwvrij. Valt er sneeuw en volgt er meteen een vriesperiode? Dan breiden we de routes uit met extra calamiteitenroutes.

Bestrijden van gladheid doen we samen met ervaren Lochemse aannemers. 

Wat kunt u zelf doen bij gladheid en/of sneeuwval?

  • Als weggebruiker past u natuurlijk de rijstijl en snelheid aan.
  • Als bewoner kunt u helpen bij de veiligheid en de toegankelijkheid van de buurt. Bijvoorbeeld door de stoep voor uw woning sneeuwvrij te maken en te strooien.
  • U helpt onze gladheidsbestrijders door uw auto - als het mogelijk is - niet op de weg te parkeren (maar bijvoorbeeld op eigen terrein of in vakken). Zo kunnen ze de hele weg meenemen bij het strooien en eventueel sneeuwschuiven.
  • Kunt u alleen op de weg parkeren? Bij sneeuwschuiven kan het zijn dat er een 'walletje' om uw voertuig ontstaat. Daarvoor graag uw begrip.

Gladheidspreventieplan

De gemeente Lochem heeft een gladheidspreventieplan. In dat plan staat hoe en waar gladheid bestreden én voorkomen wordt.
Strooien gebeurt bijvoorbeeld vóórdat dat het wegdek bevriest: preventief strooibeleid. 
Het zout wordt - vlak voordat het op de weg komt - nat gemaakt met een zoutoplossing (pekelwater). Het plakt' dan beter aan het wegdek en verwaait niet. We kunnen bovendien nauwkeuriger werken.
Woont u binnen de kom? We streven ernaar dat u binnen maximaal 300 meter op een gestrooide weg komt. 

Op basis van het preventieplan wordt de uitvoering ieder jaar vastgelegd in een gladheidsbestrijdingsplan (een uitvoeringsplan).

Samenwerking en strooizout

In Lochem werken we nauw samen met de provincie Gelderland en buurgemeenten. De alarmering loopt bijvoorbeeld via de provincie. De provincie gebruikt een gladheidsmeldsysteem met informatie van meetstations in de hele provincie.
Het zout komt uit twee provinciale steunpunten (Warnsveld en Ruurlo). Het wordt ieder jaar in een grote hoeveelheid ingekocht en bevat geen verontreiniging zoals PFAS.

Met de provincie en buurgemeenten zijn afspraken gemaakt over gemeenteranden. Gaat een gemeenteweg over in een provinciale weg of een weg van een buurgemeente? Dan komt u niet voor verrassingen te staan. 

Uw melding of verzoek

De gemeente stelt het gladheidbestrijdingsplan jaarlijks vast. Circulus voert de werkzaamheden volgens deze afspraken uit. Wij strooien dus alleen op de locaties die vastgelegd zijn door de gemeente.

Wel geven wij verzoeken of suggesties van inwoners door aan de gemeente: rele vante informatie voor de jaarlijkse evaluatie van het bestrijdingsplan. Ga hiervoor naar melding openbare ruimte. 

Was deze informatie nuttig?

Heeft u tips om het beter te maken?

Bedankt voor uw feedback.