Gladheidsbestrijding

Zodra gladheid wordt verwacht trekken de strooiwagens erop uit. Dat gebeurt meestal ’s nachts voordat de ochtendspits begint. Namens de gemeente coördineert Circulus Buitenruimte de strooiwerkzaamheden. In het gemeentelijke gladheidspreventieplan is vastgelegd hoe en waar wordt gestrooid.

Strooiroutes 

De gemeente Lochem kent acht strooiroutes. Gedetailleerde route-informatie vindt u op onderstaande kaart.

Soms hebben we te maken met gladheid én flinke sneeuwval. De strooiwagens zijn dan uitgerust met 'sneeuwploegen'. Met deze schuivers maken we wegen vóór het strooien sneeuwvrij. Valt er sneeuw gevolgd door een vriesperiode? Dan breiden we de routes uit met extra calamiteitenroutes.

Bestrijden van gladheid doen we samen met ervaren Lochemse aannemers. 

Wat kunt u zelf doen bij gladheid en/of sneeuwval?

  • Als weggebruiker past u natuurlijk rijstijl en snelheid aan de omstandigheden aan.
  • Als bewoner kunt u helpen bij de veiligheid en de toegankelijkheid van de buurt. Bijvoorbeeld door de stoep voor uw woning sneeuwvrij te maken. 
  • U helpt de gladheidsbestrijders een handje door uw auto - als het mogelijk is - niet op de weg te parkeren (maar bijvoorbeeld op eigen terrein of in vakken). Zo kan de hele weg meegenomen worden bij het sneeuwschuiven en het strooien.
  • Kunt u alleen op de weg parkeren? Bij sneeuwschuiven kan het zijn dat er een 'walletje' om uw voertuig ontstaat. Daarvoor graag uw begrip.

Gladheidspreventieplan

De gemeente Lochem kent een gladheidspreventieplan. In dat plan staat hoe en waar gladheid bestreden én voorkomen wordt. Zo wordt er gestrooid voordat dat het wegdek bevriest: preventief strooibeleid.  Het zout wordt - vlak voordat het op de weg komt - nat gemaakt met een zoutoplossing (pekelwater). Het plakt' beter aan het wegdek en verwaait het niet. Er kan dan nauwkeuriger gewerkt worden.

Woont u binnen de kom? We streven ernaar dat u binnen maximaal 300 meter op een gestrooide weg komt. Het gladheidspreventieplan vindt u op de website van de gemeente. Op basis van het preventieplan legt de gemeente de uitvoering jaarlijks vast in een gladheidsbestrijdingsplan.

Samenwerking en strooizout

In Lochem werken we nauw samen met de provincie Gelderland en buurgemeenten. Zo gaat de alarmering via de provincie op basis van een weeradvies van Roadmaster. Het zout betrekken we vanaf twee provinciale steunpunten (Warnsveld en Ruurlo). Dit bevat geen verontreiniging zoals PFAS.

Met de provincie en buurgemeenten zijn afspraken gemaakt over gemeenteranden. U komt dan niet voor verrassingen te staan zodra de weg overgaat in een provinciale weg of een weg van een buurgemeente.

Uw melding of verzoek

De gemeente stelt het gladheidbestrijdingsplan jaarlijks vast. Circulus voert de werkzaamheden volgens deze afspraken uit. Wij strooien dus alleen op de locaties die vastgelegd zijn door de gemeente.

Wel geven wij verzoeken of suggesties van inwoners door aan de gemeente: rele vante informatie voor de jaarlijkse evaluatie van het bestrijdingsplan. Ga hiervoor naar melding openbare ruimte. 

Was deze informatie nuttig?

Heeft u tips om het beter te maken?

Bedankt voor uw feedback.