Reinigen van de straten

Schone straten en stoepen dragen bij aan de leefbaarheid maar ook aan veiligheid. Circulus zorgt in Deventer voor onder meer het vegen en het legen en schoonmaken van afvalbakken. 

Inzet 

Buitenruimte-ploegen van Circulus voeren de reinigingstaken uit in de gemeente Deventer.

Vegen van straten

Het schoonhouden van straten en verhardingen is een belangrijke onderhoudstaak. Een paar keer per jaar vegen we de straten, de goten langs rijbanen, fietspaden, parkeerstroken en -terreinen machinaal – dus met de veegmachine – én handmatig.
Ook reinigen we straten en/of pleinen na bijvoorbeeld de jaarwisseling, de markt of rondom evenementen.
Bij het handmatig reinigen gaan vaak medewerkers aan de slag met een afstand tot regulier werk. Deze collega's doen werk dat gezien en gewaardeerd wordt, ontwikkelen een dagritme en vergroten met coaching de kansen op een reguliere baan.

Zwerfafval

Bewoners helpen in Deventer mee met het verzamelen en opruimen van zwerfafval. Bij elkaar geraapt zwerfafval wordt – gratis – opgehaald aan huis.

Blad

In het najaar doen we mee aan de bladactie van de gemeente Deventer. Samen met Het Groenbedrijf zorgen we ervoor dat Deventer zo snel mogelijk ‘bladschoon’ wordt.

Ook vragen we bewoners om mee te helpen en blad uit tuinen en van stoepen en achterpaden bij elkaar te vegen vóórdat de veegwagens in de straat komen. Is dat te veel voor een groene container? Dan kunnen inwoners contact opnemen: het blad wordt aan huis opgehaald.
De Schoon Familie organiseert ieder jaar een spannende bladverzamelwedstrijd voor basisscholen.

Vuurwerkresten

Na de jaarwisseling liggen er veel vuurwerkresten op straat. Natuurlijk zetten we veegwagens in. Maar door de Vuurwerkactie van De Schoon Familie wordt ook door de bewoners van Deventer heel veel vuurwerkrestenafval opgeruimd.

Schone afvalbakken

Medewerkers legen ook de afvalbakken in de openbare ruimte en controleren de bakken op defecten. Verder worden de bakken regelmatig gereinigd. 

Was deze informatie nuttig?

Heeft u tips om het beter te maken?

Bedankt voor uw feedback.