Duurzaam dienstenbedrijf

Voor ons staat het verduurzamen van de samenleving centraal. Daaronder verstaan wij niet alleen het milieu, maar ook de leefbaarheid van de regio. Gezamenlijk met bewoners, met gemeenten en samenwerkingspartners willen we daaraan bijdragen.

Circulus-Berkel verzorgt het afvalbeheer en taken in de openbare ruimte voor acht gemeenten:  Apeldoorn, Bronckhorst, Brummen, Deventer, Doesburg, Epe, Lochem en Zutphen. In totaal telt ons verzorgingsgebied bijna  440.000 inwoners.

Bij Circulus-Berkel werken verspreid over zeven locaties ruim 650 mensen, waarvan de helft in vaste dienst. De andere helft bestaat uit medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Circulus-Berkel verduurzaamt de woon- en leefomgeving in ecologische, economische en sociale zin.  Dit willen we bereiken door te werken aan

  • excellente dienstverlening
  • minder afval, meer grondstoffen
  • een verzorgde leefomgeving
  • het activeren van meer mensen naar werk

Dit doen we mét en vóór onze gemeenten en haar inwoners.

Gemeenten zijn aandeelhouder in Circulus-Berkel.  Financiële winst is geen doel, wel winst voor milieu en samenleving. 

Achtergrond

Circulus-Berkel is in 2014 tot stand gekomen uit de fusie tussen Circulus B.V. te Apeldoorn en Berkel Milieu N.V. te Zutphen.  In de organisatie van Circulus-Berkel zijn de volgende onderdelen opgenomen: Cambio (Deventer), Bboor (Lochem) en Stilema (Epe). Samenwerkingsverbanden zijn aangegaan met sociale werkvoorzieningsbedrijven in ons verzorgingsgebied.

Meer informatie: jaarverslag.circulus.nl​

 

Missie

"Wij zien een mooie, aantrekkelijke wereld voor ons waarin het prettig is om te leven. Onze beschikbare bronnen benutten we maximaal, voor verspilling is geen plaats meer. We werken samen aan duurzame, houdbare oplossingen. Een inclusieve wereld waarin iedereen naar vermogen meedoet. We laten de aarde beter achter."

Was deze informatie nuttig?

Heeft u tips om het beter te maken?

Bedankt voor uw feedback.