Gladheidsbestrijding Deventer

Wanneer gladheid wordt verwacht trekken de strooiwagens erop uit. Dat gebeurt meestal ’s nachts voordat de ochtendspits begint. Namens de gemeente verzorgt Circulus de uitvoering van deze strooiwerkzaamheden. In het gemeentelijke beleidsplan gladheidsbestrijding is vastgelegd hoe en waar precies wordt gestrooid.

De strooiroutes

Als het in de winter door opvriezing, ijzel of sneeuw glad wordt op wegen en fietspaden treedt het gemeentelijke beleidsplan in werking. De bestrijding is erop gericht het (economisch) verkeer op gang te houden. Circulus voert de strooiwerkzaamheden uit volgens het beleid van de gemeente.

Beleid bij gladheid

Hoe en waar wordt gestrooid heeft de gemeente vastgelegd in het beleidsplan gladheidsbestrijding. Zo wordt er bijvoorbeeld gestrooid voordat dat het wegdek bevriest: dit noemen we preventief strooibeleid. Al deze afspraken kunt u nalezen op de website van de gemeente. Hier vindt u ook de meest gestelde vragen over gladheid en strooien.

 

Was deze informatie nuttig?

Heeft u tips om het beter te maken?

Bedankt voor uw feedback.