Publicaties en jaarverslagen

Hieronder vindt u een overzicht van onze jaarverslagen en onderzoeksrapporten.

Waarde Magazine

Met het digitale Waarde Magazine houden we raadsleden, wethouders en beleidsambtenaren, journalisten en andere belangstellende professionals op de hoogte van de ontwikkelingen in ons werk en vakgebied. Ontvangt u Waarde Magazine nog niet? Geef u op via het contactformulier.

Jaarverslagen

De hoeveelheid restafval in de acht gemeenten van Circulus-Berkel daalt structureel. Het scheidingspercentage blijft stijgen en ligt inmiddels boven het landelijke gemiddelde. Dat blijkt uit de jaarverslagen van Circulus-Berkel. In deze verslagen leest u onder meer  hoe deze resultaten zijn bereikt. Daarnaast veel aandacht voor de resultaten op het gebied van openbaar beheer, sociale activering en participatie. U vindt onze jaarverslagen op www.circulusberkeljaarverslag.nl.

Serie films over onze dienstverlening

Circulus-Berkel heeft een serie filmpjes uitgebracht over  de thema’s Minder afval, meer grondstoffen, Kansen bieden werkt en Samen voor een mooie buurt. Deze en andere films over onze dienstverlening ziet u op ons Youtubekanaal Circulus-Berkel.

Onderzoeksrapport Project CleanWise, afvalscheiding op basisscholen

In 2012 is bij de invoering van gedifferentieerde tarieven in Deventer gestart met afvalscheiding op 28 basisscholen. Dit werd mogelijk na een wijziging in de gemeentelijke verordening, waarbij afvalscheiding op basisscholen werd verbonden aan het educatieve programma. De inzameling van het afval, bestaande uit de grondstoffen GF(T), plastic verpakkingsafval, metalen en drankenkartons,  is opgenomen in de vaste inzamelroute van Circulus-Berkel.

De effecten en resultaten van een jaar afvalscheiding op basisscholen zijn onderzocht door Team Kennis & Verkenning van Gemeente Deventer en samengevat in het dubbelrapport CleanWise.  Deel 1 bevat de projectbeschrijving, evaluatie en aanbevelingen. Deel 2 bevat de onderzoeksresultaten.

Onderzoeksrapporten Reductie Milieudruk Voedselverspilling

Samen met Wageningen UR Food & Biobased Research (FBR) heeft Circulus-Berkel vanaf 2011 gewerkt aan de vermindering van voedselverspilling in het verzorgingsgebied door de ontwikkeling van het Food Battle concept en de organisatie van dit evenement in de gemeenten Lochem, Apeldoorn en Brummen.  Dit succesvolle concept is naderhand overgenomen door vele andere organisaties en gemeenten in Nederland.

Rapportage Food Battles

In het rapport dat we naar aanleiding van de Food Battles hebben opgesteld, blijkt dat minimaal 20% minder voedselverspilling binnen drie weken mogelijk bleek onder de deelnemers van de Foodbattle. Het gebruik van het afvaldagboek en concrete tips hebben daaraan bijgedragen. Download hier het rapport.  

De Foodbattles zijn vooraf gegaan door een sorteeranalyse van GF-afval en literatuuronderzoek, waaruit blijkt dat we 12% van ons eten verspillen; 8% daarvan is vermijdbaar. Omgerekend is dat gemiddeld 40 kg per persoon.  Dit onderzoek  heeft ten grondslag gelegen aan de ontwikkeling van de Food Battles. Download hier het rapport.

Tijdens de Foodbattles zijn filmpjes gemaakt, te zien op ons Youtubekanaal Circulus-Berkel.

Onderzoeksrapport Meer opbrengst uit grof huishoudelijk afval

Grof Huishoudelijk Afval is groter afval, veelal huisraad en grof snoeiafval. Dit wordt aan huis ingezameld, op het Recycleplein aangeboden en daar gescheiden voor hergebruik. Wat overblijft heet ‘restfractie uit grof huishoudelijk afval’. Ook matrassen en meubel belanden in deze restfractie. In het verzorgingsgebied van Circulus-Berkel bedraagt deze restfractie ongeveer een derde van de totale hoeveelheid grof  huishoudelijk afval. Door een integrale aanpak kan deze hoeveelheid worden teruggedrongen, kringlopen in de regio worden gesloten en sociale werkgelegenheid worden versterkt. Het onderzoeksproject Meer opbrengst uit grof huishoudelijk afval vormt een eerste stap. Dit onderzoek is uitgevoerd in 2011 in samenwerking met RVO.nl en het Ministerie van I&M. 

 

 

 

 

 

 

Al onze publicaties zijn ook ondergebracht in Waarde Magazine, een digitaal magazine en kennisbank voor iedereen die geïnteresseerd is in onze activiteiten en resultaten.

De redactie van Waarde Magazine attendeert raadsleden, bestuurders, beleidsambtenaren, politici en overige geïnteresseerden op ontwikkelingen in het vakgebied. Ze vat deze ontwikkelingen samen in korte artikelen en zorgt voor achtergrondinformatie. Daarnaast laten we in nieuwsoverzichten zien op welke wijze we actief zijn op onze speerpunten 'partnership', 'milieuwinst', 'buitengewone leefomgeving' en 'sociaal domein'.

Bent u geïnteresseerd in het ontvangen van Waarde Magazine? Laat ons dit even weten via een e-mail.

Was deze informatie nuttig?

Heeft u tips om het beter te maken?

Bedankt voor uw feedback.