Onderhoud gemeentelijk groen

Circulus verzorgt diverse 'groentaken' voor de gemeente Doesburg, zowel in de binnenstad als de omringende wijken. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld het snoeien van rozen, heesters, vaste planten en maaiwerkzaamheden.

Groentaken

Buitenruimte-teams van Circulus voeren groentaken uit voor de gemeente Doesburg. Denk daarbij aan het snoeien van rozen, heesters, (boeren)hagen en bodembedekkers. Ook verwijderen ze stamschot op bomen om te voorkomen dat begroeiing de stammen overwoekerd en wordt er vanzelfsprekend geschoffeld. 

Om overlast en/of onveilige situaties te voorkomen wordt overhangend groen in de gemeente wordt regelmatig verwijderd.

Maaien

Circulus Buitenruimte zorgt in Doesburg ook voor maaiwerkzaamheden. Daaronder vallen het maaien van ruw gras, bermen, het jaarlijks maaien van bloemenweiden en het bijmaaien rondom obstakels.

Groenteams

Het onderhoudswerk wordt gepland en aangestuurd door Circulus en uitgevoerd door medewerkers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Verder doen gemotiveerde krachten met een afstand tot regulier werk een periode werkervaring op; zinvol werk dat met coaching kansen op een reguliere baan vergroot.

Ook aan de slag in het groen?

Je werkt als collega mee in een van de teams, leert over het vak en veiligheid en krijgt de kans certificaten te halen.

  • Op zoek naar een stage of werkervaringsplek? Neem gerust contact op met een van onze werkbegeleiders
  • Wil je met een groentraject én coaching kansen op een baan vergroten? En woon je in Doesburg? Informeer voor mogelijkheden bij de gemeente of je gemeenteconsulent.
  • Zien hoe werken in een van de teams eruit ziet? Bekijk onze  videoflits op YouTube. 

Wanneer?

De gemeente Doesburg en Circulus voeren veel werkzaamheden uit 'op beeld': we kijken niet hoe vaak en wanneer het werk wordt uitgevoerd, maar gebruiken beelden. Hoe dit werkt leest u hier.

Uw meldingen

Heeft u een melding die betrekking heeft op de openbare ruimte in Doesburg? Voor uw meldingen - dus ook het openbare groen - kunt u terecht bij de gemeente Doesburg.

 

 Meldingen openbare ruimte 

 

 

 

Was deze informatie nuttig?

Heeft u tips om het beter te maken?

Bedankt voor uw feedback.