Publicaties - jaarverslagen - toegankelijkheidsverklaring

Het jaarverslag 2022 en andere publicaties vind u op deze pagina. Ook onze toegankelijkheidsverklaring staat hier.

De weg van afval naar circulariteit

In dit boekje vindt u een terugblik op de behaalde resultaten in afvalscheiding in het werkgebied van Circulus. Het is ook een mooie vooruitblik op uitdagingen waar Circulus en haar aandeelhoudende gemeenten komende jaren voor staan. Auteur: Michiel Westerhoff. Download hier het boekje

Strategie Circulus

De strategie op hoofdlijnen voor de periode 2021-2024. Download hier de PDF.

jaarverslag 2022Jaarverslag 

Ieder jaar brengen wij een digitaal publieksverslag uit. Voor iedereen met interesse in onze activiteiten. Het geeft een impressie van wie we zijn, wat we doen en met welke resultaten.

 

Klimaatimpact afvalscheiding onderzocht

Door afvalscheiding dragen Nederlandse huishoudens aantoonbaar bij aan minder CO2-uitstoot. Minder CO2-uitstoot levert direct winst op voor het klimaat. Het zijn de resultaten van onderzoek in opdracht van onze branchevereniging NVRD. Het onderzoek onderzocht van 13 afvalstromen in hoeverre scheiden en recyclen minder CO2-uitstoot oplevert dan verbranding. Download hier het rapport.

Onderzoek Verkenning nascheiding PMD

Het onderzoeksbureau IPR Normag - gespecialiseerd in onder meer vraagstukken rond afval en circulariteit - onderzocht voor de negen gemeenten in het werkgebied van Circulus de milieuwinst, kosten en overige belangrijke effecten van bron- en nascheiding van PMD. Het rapport kunt u hier inzien. Het rapport wil bijdragen aan de nodige nuancering in de discussie over bron- en nascheiding en feiten en fabels scheiden. Ook per gemeenten zijn rapportages beschikbaar. U kunt die opvragen via de gemeenten. Of bekijk de samenvatting.

Factsheet De meerwaarde van bronscheiding van PMD

Circulus heeft een factsheet gepubliceerd over de meerwaarde van PMD-bronscheiding. Het factsheet zet de feiten op een rij. Daarmee brengen we nuance aan te brengen in het gesprek over bron- en nascheiding. Download de factsheet.

Afvalscheiding blijft belangrijk! 

In het gesprek over het bron- of nascheiden van plastic kiezen we - met onze gemeenten - voor de weg van circulariteit en het milieubelang. Lees hier het bericht van onze branchevereniging.

Jaarverslagen

De hoeveelheid restafval in de gemeenten van Circulus daalt structureel. Het scheidingspercentage blijft stijgen en ligt inmiddels boven het landelijke gemiddelde. Dat blijkt uit de jaarverslagen van Circulus.

In deze verslagen leest u onder meer hoe deze resultaten in onze negen gemeenten zijn bereikt. Daarnaast veel aandacht voor de resultaten op het gebied van openbaar beheer, sociale activering en participatie. Kijk hiervoor op jaarverslag.circulus.nl.

Serie films over onze dienstverlening

Circulus heeft een serie filmpjes uitgebracht over de thema’s Minder afval, meer grondstoffen, Kansen bieden werkt en Samen voor een mooie buurt. Deze en andere films over onze dienstverlening ziet u op ons YouTube-kanaal Circulus.

Rapportage 100-100-100: projectaanpak en resultaten

Honderd huishoudens in onze acht gemeenten gingen eind 2015 honderd dagen de strijd aan om 100% afvalvrij te leven. De resultaten waren erg positief. Deelnemers waren zich meer bewust geworden van wat ze zelf kunnen doen aan preventie en afvalscheiding; bovendien zagen ze hun totale hoeveelheid afval, inclusief restafval, aanzienlijk dalen. De evaluatie van dit project is opgenomen in Rapportage 100-100-100.

Onderzoeksrapport Project CleanWise

In 2012 is bij de invoering van gedifferentieerde tarieven in Deventer gestart met afvalscheiding op 28 basisscholen. Dit werd mogelijk na een wijziging in de gemeentelijke verordening, waarbij afvalscheiding op basisscholen werd verbonden aan het educatieve programma. De inzameling van het afval, bestaande uit de grondstoffen GF(T), plastic verpakkingsafval, metalen en drankenkartons,  is opgenomen in de vaste inzamelroute van Circulus. De effecten en resultaten van een jaar afvalscheiding op basisscholen zijn onderzocht door Team Kennis & Verkenning van Gemeente Deventer en samengevat in het dubbelrapport CleanWise.  Deel 1 bevat de projectbeschrijving, evaluatie en aanbevelingen. Deel 2 bevat de onderzoeksresultaten.

Onderzoeksrapporten Reductie Milieudruk Voedselverspilling

Samen met Wageningen UR Food & Biobased Research (FBR) heeft Circulus vanaf 2011 gewerkt aan de vermindering van voedselverspilling in het verzorgingsgebied door de ontwikkeling van het Food Battle concept en de organisatie van dit evenement in de gemeenten Lochem, Apeldoorn en Brummen. Dit succesvolle concept is naderhand overgenomen door vele andere organisaties en gemeenten in Nederland.

In het rapport dat we naar aanleiding van de Food Battles hebben opgesteld, blijkt dat minimaal 20% minder voedselverspilling binnen drie weken mogelijk bleek onder de deelnemers van de Foodbattle. Het gebruik van het afvaldagboek en concrete tips hebben daaraan bijgedragen.   

De Foodbattles zijn vooraf gegaan door een sorteeranalyse van GF-afval en literatuuronderzoek, waaruit blijkt dat we 12% van ons eten verspillen; 8% daarvan is vermijdbaar. Omgerekend is dat gemiddeld 40 kg per persoon.  Dit onderzoek  heeft ten grondslag gelegen aan de ontwikkeling van de Food Battles. Download hier het rapport.

Tijdens de Foodbattles zijn filmpjes gemaakt, te zien op ons Youtubekanaal Circulus.

Toegankelijkheidsverklaring 

Circulus streeft naar digitale informatie die toegankelijk is voor iedereen. De website circulus.nl en de app Circulus (verkrijgbaar in de Play Store en Google Play) willen we daarom zo veel mogelijk laten voldoen aan de richtlijnen die hiervoor door de overheid zijn opgesteld (WCAG). In 2021 en 2022 hebben audits plaatsgevonden waarin de verbeterpunten op een rij zijn gezet. Wij werken in 2022 en 2023 om de verbeterpunten door te voeren in onze systemen en werkwijzen. Hieronder links naar de onderzoeksverslagen en de link naar de toegankelijkheidsverklaring voor circulus.nl. 

website onderzoek 

app onderzoek 

Status toegankelijkheidslabel van www.circulus.nl. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Status toegankelijkheidslabel van Circulus app. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Al onze publicaties zijn ook ondergebracht in Waarde Magazine, een digitaal magazine en kennisbank voor iedereen die geïnteresseerd is in onze activiteiten en resultaten.

De redactie van Waarde Magazine attendeert raadsleden, bestuurders, beleidsambtenaren, politici en overige geïnteresseerden op ontwikkelingen in het vakgebied. Ze vat deze ontwikkelingen samen in korte artikelen en zorgt voor achtergrondinformatie. Daarnaast laten we in nieuwsoverzichten zien op welke wijze we actief zijn op onze speerpunten 'partnership', 'milieuwinst', 'buitengewone leefomgeving' en 'sociaal domein'.

Bent u geïnteresseerd in het ontvangen van Waarde Magazine? Laat ons dit even weten via een e-mail.

Was deze informatie nuttig?

Heeft u tips om het beter te maken?

Bedankt voor uw feedback.