Dienstverlening openbare ruimte

In de openbare ruimte wordt dagelijks hard gewerkt om de gemeente mooi, leefbaar en schoon te houden. Circulus zorgt daarbij in Doesburg voor het onderhoud van het openbaar groen, maaiwerkzaamheden en voor onkruidbeheersing op verhardingen. Verder worden kolken onderhouden en gereinigd.

Samen aan de slag in de buitenruimte

De groenteams van de afdeling buitenruimte van Circulus zorgen in Doesburg voor groenonderhoud, de coördinatie van het maaiwerk en onkruidbestrijding op verhardingen. Het werk wordt gepland en aangestuurd door Circulus. In samenwerking met de gemeente voeren we het werk uit met medewerkers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.

Daarnaast doen gemotiveerde krachten met een periode werkervaring op. Deze collega's hebben een afstand tot regulier werk. Het team voert - onder begeleiding - aanvullende groenwerkzaamheden uit; zinvol werk dat met coaching kansen op een reguliere baan vergroot.

Werken op beeld

De gemeente Doesburg werkt op basis van beeld: we kijken niet hoe vaak het onkruid wordt aangepakt maar gebruiken 'beelden'. De beelden laten zien hoe het Doesburgse groen er minimaal bij moet liggen. Naast planmatig moeten we dus ook flexibel inzetbaar zijn. Bij onverwacht 'groeizaam weer' moet het onkruid bijvoorbeeld vaker worden verwijderd in plaats van alleen in het voor- en najaar. Zo zetten we mensen en materieel in voor werkzaamheden die op dat moment relevant zijn. Niets is zo veranderlijk als het weer...

Uw meldingen

Heeft u een melding over de openbare ruimte in Doesburg? Voor alle meldingen kunt u terecht bij de gemeente Doesburg.

 

 Melding openbare ruimte 

 

 

 

 

 

Was deze informatie nuttig?

Heeft u tips om het beter te maken?

Bedankt voor uw feedback.