Alles over afval in Voorst

Wat wordt aan huis opgehaald en wat u kunt u zelf wegbrengen? Waar vindt u de inzameldata? Hieronder een overzicht van onze diensten, inclusief regels en tips.  

Verhuizen? Geef het door!

Schrijf u bijtijds uit op uw oude adres en schrijf u vroegtijdig in op uw nieuwe adres bij Publiekszaken in het gemeentehuis.

Van woningen waar geen bewoners meer staan ingeschreven, worden de grijze, oranje en groene containers op afstand geblokkeerd. Dat is mogelijk omdat de containers zijn voorzien van een chip. De containers kunnen na uitschrijving nog een maand worden gebruikt. Daarna volgt blokkering en worden ze niet meer geleegd.

Wilt u als nieuwe bewoner gebruik maken van uw containers? Schrijf u dan bijtijds in op uw nieuwe adres.

Tarieven en aanslag afvalstoffenheffing

In februari van elk jaar ontvangt u via Tribuut de Aanslag Afvalstoffenheffing. Deze gemeentelijke aanslag bestaat uit twee delen: het vastrecht dat voor iedereen gelijk is, en het variabele deel, dat is gebaseerd op het aantal legingen van uw grijze container voor restafval. 

 Tarieven afvalstoffenheffing 

Appartementen en aanleunwoningen

Bewoners van gebouwen (appartementen en aanleunwoningen) met een verzamelcontainer betalen alleen het vaste deel van de aanslag. De kosten voor de inzameling en verwerking van hun restafval betalen deze bewoners met de aankoop van Voorster Afvalzakken. Deze zijn online te bestellen via de website van de gemeente en bij Publiekszaken van het gemeentehuis te koop. 

Prijzen Voorster afvalzakken

grootte kosten (25 stuks) kosten (5 stuks)
12,5 liter € 9,20  € 1,85
25 liter € 18,40 € 3,70
50 liter € 26,80 € 7,35

Inzameling grof afval en grof tuinafval 

  ophalen na aanmelding 
grof afval per m3           € 15,00
tuinafval per m3 € 12,50

 

 

 

 

Verbranden van snoeihout

Onder voorwaarden kan een ontheffing verleend worden voor het verbranden van snoeihout dat afkomstig is van landschapsonderhoud in het buitengebied.

Aanvragen ontheffing

Deze ontheffing kunt u aanvragen bij het college van B&W. De ontheffing is drie jaar geldig. Gedurende die periode mag u maximaal twee keer per jaar snoeihout verbranden. U mag geen snoeihout verbranden tijdens het broedseizoen van 15 maart tot 15 juni.

Kosten

De legeskosten bedragen € 20,35 (prijspeil 2019).

 

Nieuws

Over naar Circulus: wat betekent dit voor u? (1)

Over naar Circulus: wat betekent dit voor u? (1)

De gemeente Voorst heeft zich aangesloten bij Circulus voor de inzameling van afval en het gebruik van Recyclepleinen. Wat betekent dit voor u? 

  • U vindt alle informatie over uw afvalinzameling op www.circulus.nl en in de Afvalvrij App.
  • Voor het aanmelden van grof groen en grof huisvuil, het bestellen van PMD- en Voorster afvalzakken en voor het aanvragen van een medische indicatie blijft u gebruik maken van de online dienstverlening van de gemeente.
Over naar Circulus: wat betekent dit voor u? (2)

Over naar Circulus: wat betekent dit voor u? (2)

  • U maakt vanaf begin dit jaar gebruik van de Recyclepleinen van Circulus.
  • In de Voorstwijzer verschijnt geen afvalkalender meer. U maakt vanaf nu gebruik van de kalender op deze website, die u desgewenst kunt (laten) printen als u geen internet heeft. Ook kunt u gebruik maken van onze Afvalvrij App. 
  • Mochten zich wijzigingen voordoen in de inzameling, dan informeren wij u hierover via deze website, de Afvavrij App en in het Voorster nieuws.

 

 

Blijft de Afvalinformatielijn van de gemeente in de lucht?

De Afvalinformatielijn blijft in verband met de overgang naar Circulus nog in de lucht tot 1 maart 2019.

Waar haal ik nu mijn restafval- en PMD-zakken?

Deze kunt u kopen bij de receptie van de gemeente en bij de bekende verkooppunten in de dorpen.

Hoe hoog wordt de afvalstoffenheffing in 2022?

U kunt de tarieven vinden op https://www.tribuut.nl/gemeentebelastingen/afvalstoffenheffing/kosten

Wat verandert er in de inzameling?

In de inzameling verandert niets: uw restafval, PMD, papier en GFT worden net als voorheen aan huis opgehaald. Mochten zich hierin wijzigingen voordoen, dan informeren wij u via deze website, de Afvalvrij App en het Voorster Nieuws. De drie milieustraatjes die u in de gemeente Voorst vindt voor uw PMD, glas en textiel, kunnen gewoon gebruikt blijven worden. De mogelijkheden om afval weg te brengen zijn verruimd, omdat u sinds 2018 ook gebruik kunt maken van de Recyclepleinen van Circulus. Als inwoner van Voorst heeft u hiervoor geen milieupas nodig. Mogelijk verlangt de portier wel een legitimatie.

Waar vind ik de tarieven van de Recyclepleinen?

Als u op één van onze Recyclepleinen komt, gelden de tarieven van uw gemeente. Deze vindt u op www.circulus.nl/voorst/alles-over-diftar-en-tarieven/voorst/

Contact

Contact

Wilt u meer informatie, hebt u een vraag of klacht? Kijk dan op onze contactpagina naar de mogelijkheden.