12 september 2018 Inzameling GFT-PMD-Rest

Inzameling GFT-PMD-Rest

Groente- fruit- en tuinafval (GFT), verpakkingen van plastic, metaal en drankpakken (PMD) en restafval worden in de gemeente Voorst aan huis opgehaald.

 

 

Inzameling GFT

Groente-, fruit- en tuinafval (GFT) wordt een keer per twee weken ingezameld met een groene container.

Wat mag bij GFT?

Er mag veel meer bij GFT dan u denkt, zoals bijvoorbeeld vleesresten en botjes. Maar kattengrit, om iets te noemen, hoort niet bij GFT en is restafval. Twijfelt u wel eens of iets bij GFT mag? Raadpleeg de lijst!


Inzameling PMD

Verpakkingen van plastic, metaal (blik) en drankpakken zamelen we in de gemeente Voorst in met doorzichtige zakken bij appartementen waar gebruik wordt gemaakt van een verzamelcontainer. Daar vindt de inzameling een keer per twee weken plaats.

Woont u in laagbouw? Dan vindt de inzameling van PMD plaats om de vier weken. U maakt gebruik van de grijze containers met een oranje deksel. U kunt uw PMD ook wegbrengen naar de milieustraatjes in de dorpen Twello, Voorst en Terwolde.

Wilt u weten welk verpakkingsmateriaal bij PMD hoort? Raadpleeg dan de lijst op

Doe mee met PMD  of kijk op de speciale Wat-hoort-waar-pagina.

Heeft u een PMD-container?

Gooi dan bij voorkeur het verpakkingsmateriaal van plastic, metaal, blik en drankpakken los in de container. Er past dan meer materiaal in.

Maakt u gebruik van PMD-zakken?

Dan zijn alleen de speciale doorzichtige zakken toegestaan. Deze koopt u voor € 1,05 per 12 stuks bij

 • het gemeentehuis in Twello
 • Jumbo Binnendijk
 • Kringloopwinkel
 • Welkoop, vestiging Twello
 • Klein Hekkelder bv
 • Coöp Versluis (Voorst)
 • Coöp De Lelie (Terwolde)
 • Echte Bakker Wil Gerrits (Wilp)

Spelregels

Zet uw PMD-container om 7.00 uur 's ochtends aan de openbare weg. Maak de container niet te vol en zorg dat de klep dicht kan.


Inzameling restafval

In de gemeente Voorst wordt restafval bij laagbouw ingezameld met een grijze container. Dat gebeurt eens per vier weken.

Woont u in een appartement of aanleunwoning? Dan gebruikt u voor restafval de Voorster Afvalzak, die u wegbrengt naar de verzamelcontainer. Deze zijn online te bestellen en bij Publiekszaken van het gemeentehuis te koop. 

 Bestel online de Voorster Afvalzak  


Goed scheiden loont!

Wanneer u uw afval goed scheidt, houdt u weinig restafval over. Uit sorteerproeven die Circulus-Berkel eens per twee jaar uitvoert in het werkgebied, blijkt het volgende:

 • gemiddeld 30% van het restafval bestaat uit GFT
 • we vinden nog 10% aan PMD in restafval
 • ook papier (8%) en textiel (6%) komen nog relatief veel in het restafval terecht.

Dat is jammer, want deze materialen kunnen goed worden hergebruikt. Daar valt nog veel te winnen!

 

 

Nieuws uit jouw gemeente
Overig nieuws