Beleid en organisatie

Circulus verzorgt het afvalbeheer en taken in de openbare ruimte voor negen gemeenten: Apeldoorn, Bronckhorst, Brummen, Deventer, Doesburg, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen.

Duurzaam dienstenbedrijf

Circulus verzorgt voor negen gemeenten het beheer van afval- en grondstoffen en het beheer van de openbare ruimte.

Ons werkgebied telt ruim 470.000 inwoners. Bij Circulus werken verspreid over zeven locaties ruim 650 mensen, waarvan de helft in vaste dienst. De andere helft bestaat uit medewerkers die in het kader van sociale werkgelegenheid of sociale activering bij ons werken.

Circulus verduurzaamt de woon- en leefomgeving door te werken aan

  • Solide partnerschap
  • Nog meer milieuwinst
  • Buitengewone leefomgeving
  • Partner in sociaal domein

Dit doen we mét en vóór onze gemeenten en haar inwoners.

Gemeenten zijn aandeelhouder in Circulus. Financiële winst is geen doel, wel winst voor milieu en samenleving. 

Achtergrond

Circulus komt voort uit de fusie tussen Circulus B.V. te Apeldoorn en Berkel Milieu N.V. te Zutphen. In de organisatie van Circulus zijn de volgende onderdelen opgenomen: buurtbeheerbedrijf Cambio (Deventer), openbaar beheerbedrijf Circulus Buitenruimte (Lochem) en kringloopbedrijf Stilema (Epe). Samenwerkingsverbanden zijn aangegaan met diverse sociale werkvoorzieningsbedrijven in ons verzorgingsgebied.

Meer informatie: jaarverslag.circulus.nl

Raad van Commissarissen

Circulus heeft een Raad van Commissarissen als toezichthoudend orgaan. De Raad van Commissarissen van Circulus bestaat uit de volgende leden:

  • Dhr. ir. F.A. Spoelstra (voorzitter)
  • Dhr. M.R. Daniel 
  • Mevr. drs. P.A.M. Hoog
  • Mevr. M. Kool
  • Mevr. M.H. Pröpper-Janssen

Missie

"Wij zien een mooie, aantrekkelijke wereld voor ons waarin het prettig is om te leven. Onze beschikbare bronnen benutten we maximaal, voor verspilling is geen plaats meer. We werken samen aan duurzame, houdbare oplossingen. Een inclusieve wereld waarin iedereen naar vermogen meedoet. We laten de aarde beter achter."

Was deze informatie nuttig?

Heeft u tips om het beter te maken?

Bedankt voor uw feedback.