0313 Doesburg

De ontmoetingsplek voor jongeren van 11 t/m 21 jaar in Doesburg! Van educatieve programma's, ondersteuning voor jongeren op weg naar een opleiding of arbeidsmarkt, creatieve en sportieve activiteiten en natuurlijk om elkaar te ontmoeten. Vind je ons niet bij Jongerencentrum 0313 dan vind je onze outreachende jongerenwerkers op straat.

Creatieve activiteiten, educatieve programma’s, trajecten voor jongeren die een steuntje nodig hebben op weg naar opleiding en/of arbeidsmarkt en outreachend jongerenwerk. En natuurlijk het bieden van een ontmoetingsplek voor en door jongeren van 11 t/m 21 jaar. 0313 Doesburg in een notendop.

Met het gebouw aan De Linie biedt 0313 Doesburg veel mogelijkheden: en sportplein, een cursusruimte, een oefenruimte en een grote zaal die plaats biedt aan maar liefst 150 personen.

Het jongerencentrum is op vaste tijden open, de jongeren weten wanneer ze er terecht kunnen. 0313 Doesburg organiseert – met hulp van vrijwilligers - veel activiteiten en geeft daarbij de jongeren de kans om mee te denken en te organiseren.

Kansen bieden

0313 biedt mogelijkheden om te leren en te ontwikkelen; het is mogelijk om stage te lopen bij 0313. Van een korte maatschappelijke stage tot een periode die een heel schooljaar duurt. Ook is het mogelijk voor jongeren om zich te ontwikkelen door vrijwilligerswerk te doen (bijvoorbeeld vanuit een uitkeringssituatie). 

Meer weten?

0313 Doesburg heeft een eigen webpagina. Vanzelfsprekend bent u ook van harte welkom om een kijkje te nemen! U kunt ook mailen naar 0313doesburg@circulus.nl of op de facebookpagina kijken voor de activiteiten.

Was deze informatie nuttig?

Heeft u tips om het beter te maken?

Bedankt voor uw feedback.