Inzameling in Bronckhorst

Op deze pagina's leest u hoe de inzameling in de gemeente Bronckhorst geregeld is. 

Over het plan

Het nieuwe afval- en grondstoffenplan is mede tot stand gekomen op basis van inbreng van inwoners. Eind 2018 en medio 2019 vonden onderzoeken plaats in het inwonerpanel Bronckhorst Spreekt om mogelijke scenario’s te peilen. Aan beide panelonderzoeken namen ruim 1.000 inwoners deel. Ook was er in het voorjaar van 2019 een opinietafel met circa 100 mensen. De uitkomsten van de onderzoeken in het panel zijn na te lezen op www.bronckhorstspreekt.nl/resultaten.html.

Information ● ሓበሬታ ● معلومات ● اطلاعات

The Collection of your Household Waste is changing

From 1 January 2020, waste collection in the municipality of Bronckhorst will change and new rates will apply.

 Information 

ምእካብ ናይ ዘቤታዊ ጐሓፍኩም ክቕየር እዩ

ካብ 1 ጥሪ 2020 ጀሚሩ ምእካብ ጐሓፍ ኣብ ምምሕዳር ከተማ ብሮንክሆርስት [Bronckhorst] ክቕየር እዩ፣ ከምኡ እውን ሓደስቲ መጠን ክፍሊታት ተግባራውያን ክኾኑ እዮም።  

 ሓበሬታ 

جمع آوری زباله منزلتان تغییر می یابد

ازاول ژانویه 2020  شیوه جمع آوری زباله در حوزه شهرداری برونکهورست تغییر پیدا می کند و مشمول تعرفه های جدیدی می شود.

 اطلاعات 

سوف يتغير جمع قمامتك المنزلية

سوف یتغیر جمع القمامة منذ 1 ینایركانون الثاني 2020 في بلدیة برونكھورست و ستسري تعریفات جدیدة.

 معلومات 

Nieuws

Gemeenteraad stelt nieuw afvalbeleid vast

Gemeenteraad stelt nieuw afvalbeleid vast

Op donderdag 31 oktober 2019 heeft de gemeenteraad van Bronckhorst het nieuwe afval- en grondstoffenbeleid vastgesteld. Het doel is goede mogelijkheden te blijven bieden voor het scheiden van afval, maar kosten en opbrengsten meer met elkaar in evenwicht te brengen. Per 1 januari wijzigt daarom de inzameling en gelden nieuwe tarieven. Op deze website informeren wij u over wat er verandert en wat dit voor u betekent.

10 veel gestelde vragen aan het KlantContactCenter

10 veel gestelde vragen aan het KlantContactCenter

Afgelopen week hebben inwoners van de gemeente Bronckhorst een informatiebrief ontvangen over de wijzigingen in de inzameling. Wie daarover nog vragen heeft, kan terecht op deze website of contact opnemen met het KlantContactCentrum van Circulus-Berkel. Onze collega’s van het KlantContactCentrum helpen u graag verder. Wij hebben de 10 meest gestelde vragen voor u op een rij gezet. 

 >>lees verder >> 

Ik heb geen milieupas. Wat kan ik doen?

De milieupas heeft u nodig voor het openen van de ondergrondse restafvalcontainers. Ook krijgt u hiermee toegang tot de Recyclepleinen in Doesburg, Doetinchem en Zutphen. Ieder huishouden hoort een milieupas te hebben. Neem contact op met Circulus-Berkel als u geen milieupas (meer) heeft, u ontvangt er dan een gratis thuis.

Waarom worden deze maatregelen genomen?

De wijzigingen zijn nodig omdat met name de kosten voor de verwerking van afval en grondstoffen in ons land flink omhoog zijn gegaan en opbrengsten en vergoedingen zijn gedaald. Zo zijn er bijvoorbeeld minder opbrengsten omdat er minder restafval ingezameld wordt. De maatregelen die nu genomen worden zorgen voor meer inkomsten en lagere uitgaven omdat bijvoorbeeld de inzamelwagens minder kilometers hoeven te maken. Goed om te weten is dat de afvalstoffenheffing een doelheffing is. Dit betekent dat de gemeente de opbrengsten alleen gebruikt om de werkelijke kosten van inzameling te dekken. De gemeente Bronckhorst en Circulus-Berkel streven dus naar kostendekkendheid en maken geen winst.

Is er een kwijtscheldingsregeling voor lage inkomens?

Ja, onder bepaalde voorwaarden kunt u (gedeeltelijke) kwijtschelding aanvragen voor de afvalstoffenheffing bij GBTwente, het gemeentelijk belastingkantoor waar de gemeente Bronckhorst bij is aangesloten. Kijk hiervoor op gbtwente.nl of bel 053 - 48 15 889.

Van welke restafvalcontainers kan ik gebruik maken?

U kunt gebruik maken van de containers in uw woonplaats. Wilt u ook gebruik maken van een restafvalcontainer in een andere plaats? Dat kan. Neem dan contact op met Circulus-Berkel. Uw milieupas wordt hiervoor dan geschikt gemaakt.

Hoe wordt er geregistreerd bij de ondergrondse container?

Als u uw milieupas voor de kaartlezer van de container houdt, kan de trommel van de container worden geopend. Pas als u de trommel ook opent wordt er geregistreerd. De milieupas is gebonden aan een adres, bijvoorbeeld adres X. Er wordt alleen geregistreerd dat er afval is aangeboden met de milieupas van adres X. Een keer per jaar worden deze gegevens naar de gemeente verzonden. Bij de gemeente worden de registratiegegevens van adres X gekoppeld aan de bewoners van adres X. Deze koppeling is nodig om de aantal keren dat u afval heeft aangeboden bij u in rekening te brengen.

Is deze manier van registreren toegestaan?

Ja. Gegevens mogen worden geregistreerd als daar een goede reden voor is en er niet meer wordt geregistreerd dan noodzakelijk is. De reden is dat het met de registratie mogelijk is om het gebruik van de ondergrondse container bij de gebruiker in rekening te brengen.

Wat gebeurt er als ik de pas voor de paslezer hou, maar de container gaat niet open?

Er wordt dan geen inworp geregistreerd, u betaalt dus geen storting. Dit kan incidenteel voorkomen bij een storing of door bevriezing van de container bij zwaar winterweer. Er vindt alleen een registratie plaats als de trommel wordt geopend. Constateert u onverhoopt een storing aan de container? Circulus-Berkel ontvangt graag uw melding. Plaats uw afvalzak niet naast de container, u kunt hier een boete voor krijgen! Neem deze mee naar huis en probeer het later of kies voor een container op een andere locatie.

Kan ik ontheffing krijgen van het algemene vastrecht?

Nee, alle huishoudens zijn verplicht het algemene vastrecht van de afvalstoffenheffing te betalen. U kunt hier geen vrijstelling voor krijgen. De landelijke overheid verplicht gemeenten het huishoudelijk afval en grondstoffen in te zamelen. De inzameling en met name de verwerking hiervan kost veel geld. In Bronckhorst doen we dit op een duurzame en kostenbewuste manier. Via de afvalstoffenheffing dragen alle huishoudens hieraan bij. De gemeente heeft Circulus-Berkel, waarvan zij samen met acht andere gemeenten eigenaar is, de opdracht gegeven de inzameling uit te voeren. Andere (commerciële) inzamelaars hebben hier geen vergunning voor.

Ik heb een gezin met jonge kinderen. Door de luiers heb ik veel restafval. Is hier een oplossing voor?

U kunt de luiers en billendoekjes verzamelen in speciale luierzakken, gratis verkrijgbaar bij gemeentehuis, sociale teams en een aantal supermarkten en apotheken. De luierzakken doet u goed afgesloten in de speciale containers voor luiers en incontinentiemateriaal op de milieuparkjes. Het gebruik van deze ondergrondse containers is gratis.

Is nascheiding niet een beter alternatief voor afval scheiden?

De gemeente Bronckhorst en Circulus-Berkel zijn voorstander van bronscheiden: het scheiden van afval door huishoudens. De reden? De kwaliteit van de ingezamelde materialen is hoger en daardoor is meer en beter hergebruik mogelijk.

<span>TIP: </span>Inzameling luiers

TIP: Inzameling luiers

Wist u dat u in de gemeente Bronckhorst luiers en incontinentiemateriaal gescheiden kunt inleveren? Hiervoor zijn gratis zakken verkrijgbaar bij het gemeentehuis, de sociale teams en enkele supermarkten en apotheken. Bij verschillende milieuparkjes staan gratis containers waar u de zakken met luiers, billendoekjes en incontinentiemateriaal kwijt kunt. Lees hier meer over de inzameling van luiers.

<span>TIP: </span>Waar staan de containers?

TIP: Waar staan de containers?

Weten waar de ondergrondse containers voor restafval bij u in de buurt staan? U ziet het in dit handige online hulpmiddel  en in de app van Circulus-Berkel. 

Ook de ondergrondse containers voor het scheiden van afval, zoals PMD, papier, glas, textiel en luiers, kunt u op deze twee manieren opzoeken!