21 maart 2018 Restafval wegbrengen

Restafval wegbrengen

Restafval kunt u ook wegbrengen naar ondergrondse containers. Het zelf wegbrengen is niet verplicht, maar wel handig! Bijvoorbeeld voor wie weinig restafval heeft of juist een keer wat meer. Bovendien bent u voordeliger uit door zelf weg te brengen.

Het voordeel van de ondergrondse restafvalcontainer is dat u er terecht kunt wanneer u wil en niet afhankelijk bent van een inzameldag. Bovendien bent u net iets voordeliger uit. In de ondergrondse container is per inworp plaats voor maximaal één 60-liter afvalzak. Per inworp betaalt u € 2,26 (tarief 2018). Ter vergelijking: het aanbieden van een 140-liter grijze container kost € 7,91 (tarief 2018). De gemeente Lochem verrekent de kosten met uw afvalstoffenheffing. U betaalt per inworp, uw afvalzak wordt niet gewogen. Het is daarom voor u voordelig de zak volledig te vullen. U opent de ondergrondse container met uw milieupas.

Hier kunt u terecht

U kunt terecht bij ondergrondse restafvalcontainers bij u in de buurt, veelal bij appartementen. Hier vindt u een overzicht met restafvalcontainers. Of kijk op de Afvalvrij-app. Wilt u ook gebruikmaken van een restafvalcontainer in een andere kern van Lochem? Dat kan. Neem dan contact op met Circulus-Berkel. Uw milieupas wordt hiervoor dan geschikt gemaakt.

Grijze container kwijt

Brengt u uw afvalzakken zelf weg en wilt u uw grijze container liever kwijt? Geen probleem. Neem dan contact op met Circulus-Berkel. Wij maken dan met u een afspraak om de grijze container gratis op te halen.

Omgekeerd inzamelen

Steeds meer gemeenten kiezen voor omgekeerd inzamelen: het wegbrengen van restafval naar ondergrondse containers en het ophalen aan huis en in buurt van gescheiden afvalstromen. De gemeenteraad van Lochem heeft gekozen voor een vrijwillige vorm: het wegbrengen van restafval is niet verplicht, u kunt gewoon gebruik blijven maken van de grijze container. Wel wordt sinds het voorjaar van 2018 de grijze container nog maar eenmaal per 4 weken ingezameld om kosten te besparen.

Zo werkt de ondergrondse container


Stap 1:
Houd de pas voor het venster


Stap 2:
Open de klep van de container


Stap 3:
Doe de zak erin en sluit de klep

Storing

Constateert u onverhoopt een storing aan de container? Circulus-Berkel ontvangt graag uw melding. Neem contact op met Circulus-Berkel. Plaats uw afvalzak niet naast de container! Neem deze mee naar huis of kies voor een container op een andere locatie. 

Nieuws uit jouw gemeente
Overig nieuws