Dienstverlening openbare ruimte

Samen met de gemeente én haar inwoners zetten we ons in voor een mooie, veilige en schone leefomgeving. Ons werk in de openbare ruimte varieert van onderhoud en aanleg van openbaar groen, het beheer van begraafplaatsen tot wegonderhoud, gladheidsbestrijding. Daarnaast adviseren we over (de aanpak en planning van) van beheer en onderhoud. 

Voor onderstaande gemeenten voert Circulus taken in de openbare ruimte uit. Dit vanuit de afdeling BuitenRuimte. De inhoud en de omvang van het takenpakket verschillen per gemeente.    

In ons werk faciliteren we ook bewonersinitiatieven die bijdragen aan een leefbare wijk. 

Werken in de buitenruimte?

Er is veel mogelijk. Kijk voor meer informatie op onze pagina over werk-leertrajecten en neem voor meer informatie contact op.

Was deze informatie nuttig?

Heeft u tips om het beter te maken?

Bedankt voor uw feedback.