09 april 2020 Schapen maaien ook dit jaar het gras in Doesburg en Lochem

Schapen maaien ook dit jaar het gras in Doesburg en Lochem

Vanaf half april kunt u ze weer spotten op gemeentelijke gazons en bermen in het Lochemse Eefde: Poll Dorset-schapen. De kudde maakt komend seizoen ‘graasrondes’ langs aangewezen locaties. Daar houden ze grassen, kruiden en andere planten kort en vervangen zo het maaiwerk met machines. Ook in Doesburg zet Circulus-Berkel begrazers in.

Langs de stadsranden van Doesburg zorgt de kudde Kempische heideschapen van herder Siebe Schot tussen april en november voor natuurlijke begrazing. De 250  ooien vervangen op aangewezen plekken het traditionele maaiwerk.

Schapenbegrazing en de omgeving

In plaats van machines ziet u op verschillende locaties schapen het maaiwerk doen. Minder machines betekent minder geluidsoverlast en CO2-uitstoot. De dieren dragen bovendien bij aan meer natuur(beleving) in en rondom steden en dorpen. En bovenal: de graslanden worden aantrekkelijker voor mensen én dieren.

Wilt u daar meer over weten? Kijk dan op  
WijgrazeninDoesburg  
WijgrazeninLochem   Wij

 

Nieuws uit jouw gemeente
Overig nieuws