Gezonde bomen voor het buitengebied

In het buitengebied staan langs wegen en paden circa 51.500 gemeentelijke bomen. De bomen controleren we op boomveiligheid om risico's voor de omgeving zo goed mogelijk te voorkomen. Denk daarbij aan omwaaien of het afbreken van (zware) takken. Het onderhoud van deze 'laanbomen' bestaat uit snoei, kap en herplant.

De gemeentelijke laanbomen zijn gemiddeld meer dan 60 jaar oud. Meer dan eenderde is zelfs ouder dan 70. Om ze gezond te houden is veel onderhoud nodig. Met onderhoud zorgen we ook voor een veilige omgeving. Daarom werken we aan een gezond bomenbestand.  Een gevarieerd bestand met bomen van verschillende leeftijden en soorten.  

Snoeien op maat en verjongen in fases 

Ieder jaar snoeien we meer dan 10.000 gemeentelijke laanbomen, ongeveer 1/5 deel. Oudere en minder gezonde bomen snoeien we vaker dan jonge gezonde bomen. 

  • Meestal bestaat het snoeien uit ‘opkronen’ van bomen en verwijderen van dood hout. Opkronen is het weghalen/snoeien van takken tot de afgesproken hoogte van de kroon. Dit werk doen we met een hoogwerker. Aanwonenden ontvangen een brief over de werkzaamheden.

Zijn bomen niet veilig voor de omgeving? Dan kan kap nodig zijn. Als dit losse bomen zijn noemen we het risicokap. Soms zijn meer bomen in een laan slecht. Dan moeten we delen van lanen vervangen, dus meer bomen tegelijk.

  • Direct aanwonenden ontvangen een brief over de werkzaamheden. Worden er delen van lanen vervangen? Dan worden eerst de Dorpsraad en omwonenden betrokken. 

Waar en wanneer?

Het onderhoud aan de laanbomen voeren we dit seizoen uit tussen november en half maart 2023. In november starten we met het snoeien. 

Op onderstaande kaart vindt u binnenkort waar we het werk uitvoeren. Vóór het snoeien of kappen onderzoeken we of bomen geschikt zijn als verblijfplaats voor beschermde dieren. Ook bekijken we of bomen een vliegroute voor vleermuizen zijn. Is dat zo? Dan gaan we niet aan de slag. 

 Kaart onderhoud: snoei en kap 

 

Planten van jonge bomen

Is er genoeg ruimte en licht voor de groei van jonge bomen? Dan planten we het jaar na de kap nieuwe bomen. Is dit niet het geval? Dan zoeken we naar andere plekken in de buurt. Met nieuwe aanplant zorgen we voor een verjonging van het bomenbestand. We voorkomen ook dat veel laanbomen straks tegelijk dood of onveilig zijn.

Waar en wanneer? 

Nieuwe bomen bestaan uit verschillende soorten. Bij de keuze houden we rekening met biodiversiteit en een veranderend klimaat. Binnenkort vindt u hieronder de kaart met nieuwe aanplant voor dit jaar.

 

 Kaart planten van jonge bomen 

‚Äč

  • Kaarten houden we zo actueel mogelijk. Kleine tussentijdse wijzigingen in de planning kunnen we niet uitsluiten. Ook komt het heel soms voor dat we vóór het voege voorjaar al broedende vogels signaleren. We schorten werkzaamheden op die plek dan op. Gaat het om een onveilige boom? We doen er dan alles aan om de veiligheid voor de omgeving te borgen.
  • Meer informatie over het onderhoud van laanbomen vindt u in dit katern.   

 

 

Vragen? 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over 

Was deze informatie nuttig?

Heeft u tips om het beter te maken?

Bedankt voor uw feedback.