Gezonde bomen voor het buitengebied

In het buitengebied staan langs wegen en paden circa 51.500 gemeentelijke bomen. De bomen controleren we op boomveiligheid om risico's voor de omgeving zo goed mogelijk te voorkomen. Denk daarbij aan omwaaien of het afbreken van (zware) takken. Het onderhoud van deze 'laanbomen' bestaat uit snoei, kap en herplant.

De gemeentelijke laanbomen zijn gemiddeld meer dan 60 jaar oud. Meer dan eenderde is zelfs ouder dan 70. Om ze gezond te houden én voor de veiligheid van de omgeving is er veel onderhoud nodig. We werken met de gemeente Lochem daarom aan een gezond bomenbestand met bomen van verschillende leeftijden en soorten.  

Snoeien op maat en verjongen in fases 

Ieder jaar snoeien we meer dan 10.000 gemeentelijke laanbomen, ongeveer 1/5 deel. Oudere en minder gezonde bomen snoeien we vaker dan jonge gezonde bomen. 

  • Meestal bestaat het snoeien uit ‘opkronen’ van bomen en verwijderen van dood hout. Opkronen is het verwijderen/snoeien van takken tot de gewenste hoogte van de kroon. Dit werk voeren we uit met een hoogwerker. Aanwonenden ontvangen een brief over de werkzaamheden.

Zijn bomen niet veilig voor de omgeving? Dan kan kap nodig zijn. Als dit losse bomen zijn noemen we het risicokap. Zijn meer bomen in een laan slecht? Dan moeten we delen van lanen vervangen, dus meer bomen tegelijk.

  • Direct aanwonenden ontvangen een brief over de werkzaamheden. Moeten er delen van lanen vervangen worden? Dan worden de Dorpsraad en omwonenden vooraf betrokken. 

Waar en wanneer?

Het onderhoud aan de laanbomen voeren we dit seizoen uit tussen januari en half maart 2022. Op onderstaande kaart staat waar we de werkzaamheden uitvoeren. Vóór snoei of kap onderzoeken we of bomen geschikt zijn als verblijfplaats voor beschermde dieren. En wordt bekeken of bomen een vliegroute voor vleermuizen zijn.

 Kaart onderhoud: snoei en kap 

 

Planten van jonge bomen

Is er genoeg ruimte en licht voor de groei van jonge bomen? Dan planten we het jaar na de kap nieuwe bomen. Als dit niet het geval is, zoeken we naar andere plekken in de buurt. Met nieuwe aanplant zorgen we voor een verjonging van het bomenbestand. We voorkomen ook dat veel laanbomen straks tegelijk dood of onveilig zijn.

Waar en wanneer? 

Nieuwe aanplant bestaat uit verschillende soorten. Daarbij houden we rekening met biodiversiteit én een veranderend klimaat. Op onderstaande kaart staat waar we tussen november 2021 en december 2022 jonge bomen planten.

 

 Kaart planten van jonge bomen 

‚Äč

  • Kaarten houden we zo actueel mogelijk. Kleine tussentijdse wijzigingen in de planning kunnen we niet uitsluiten. Ook komt het heel soms voor dat vóór het voege voorjaar al broedende vogels zijn gesignaleerd. We schorten werkzaamheden dan lokaal op. Is er sprake van een onveilige boom? We doen er dan alles aan om de veiligheid voor de omgeving te blijven borgen.
  • Meer informatie over het onderhoud van laanbomen vindt u in dit katern.   

 

 

Vragen? 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over 

Was deze informatie nuttig?

Heeft u tips om het beter te maken?

Bedankt voor uw feedback.