Het begint bij afval scheiden

Wie zijn afval goed scheidt, zorgt ervoor dat materialen zoals glas, papier, plastic verpakkingen, metalen verpakkingen, drankkartons, keukenafval en tuinafval (GFT) kunnen worden hergebruikt of gerecycled. 

In 2025 moet in Nederland 74% gerecycled en/of hergebruikt worden. Eén van de manieren om dit doel te halen is het gemakkelijk(er) maken van het scheiden van afval thuis, ook wel bronscheiding genoemd. Maar naast 'de gewone burgers' moeten ook (verpakkings-)producenten hun verantwoordelijkheid nemen. Lees meer over het  Rijksbrede Programma Circulaire Economie. Ook interessant is het factsheet dat Circulus samen met andere afvalbeheerbedrijven heeft samengesteld over het nut van het scheiden van PMD. 

Afval scheiden heeft belangrijke positieve gevolgen:

1. Meer hergebruik en recycling

Grondstoffen worden steeds schaarser. Door recycling behouden we grondstoffen voor de generaties na ons en hoeven er minder grondstoffen aan de natuur onttrokken te worden. In hergebruik ligt de toekomst!

2. Minder CO2

Hergebruik levert een belangrijke bijdrage aan de reductie van CO2-uitstoot. Wat wordt hergebruikt, wordt immers niet verbrand! Wat de bijdrage is van een groot aantal gescheiden afvalstromen aan de verminderde CO2-uitstoot, leest u in dit rapport

3. Goed voor uw portemonnee

Goed scheiden leidt tot minder restafval. En dat levert in diftar-gemeenten financieel voordeel op. Meer hierover leest u onder meer in dit rapport

 

Waar het afval naar toe gaat, en wat ervan wordt gemaakt, hebben we voor u in de rechterkolom op een rij gezet.

 

Bronnen

Waar haalt Circulus zijn cijfers vandaan? Circulus verzamelt cijfers van de ingezamelde hoeveelheden per afvalsoort (GFT, papier, PMD, BEST, glas, restafval en grof restafval) per gemeente. Deze cijfers worden in samengevatte vorm gepubliceerd in ons jaarverslag. 

 Jaarverslag Circulus 

Daarnaast gebruiken we onder meer de volgende bronnen:

  • Nedvang.nl
  • Afvalfondsverpakkingen.nl
  • opendata.cbs.nl
  • kidv.nl
  • iprnormag.nl

 

 

 

Was deze informatie nuttig?

Heeft u tips om het beter te maken?

Bedankt voor uw feedback.