Een hoogwaardige verwerking en hergebruik van textiel is één van de manieren om bij te dragen aan de circulaire economie. In het leer- en samenwerkingsproject UpTex Deventer koppelen we onderzoek naar recycling van niet-herdraagbaar textiel aan onderwijs en sociaal werk.

Het bijzondere van UpTex Deventer is de samenwerking. De gezamenlijke zoektocht. Elkaar inspireren. Kennis vergaren, inzichten opdoen, experimenteren, leren en uitwerken. Zo werken we samen aan innovaties die leiden tot hergebruik van waardevolle grondstoffen en sociaal werk!

Het project is begin 2022 afgerond.

Ga naar meer informatie.

Geen nieuwsberichten gevonden.
Doel van het project

We ontwikkelen praktische inzichten door te leren van en met elkaar. Inzichten die bijdragen aan een antwoord op de vraag wat nodig om nieuwe producten te ontwikkelen van niet-herdraagbaar textiel (remanufacture). Zo ontwikkelen we stapsgewijs het Circulair Ambachtscentrum Textiel. En dragen we bij aan het Rijksprogramma Circulaire Economie.

Deelnemers

Wij zijn: Gemeente Deventer (opdrachtgever), Aventus, Circulus-Berkel (inclusief CirkelWaarde en TechniekFabriek), het Goed, ReShare en Saxion. We worden begeleid door KplusV.

Fasering en planning

Het project is opgedeeld in drie fases: verkennen, proefprojecten uitvoeren en het ontwikkelen van een business model. In de eerste fase, verkennen, onderzoeken studenten van Aventus en Hogeschool Saxion samen met alle partijen welke mogelijkheden niet-herdraagbaar textiel biedt. De tweede en derde fase vinden in het najaar plaats.

Nieuws

Wat houdt het project in? Bekijk de video's!

In een serie video's laten we zien wat het project inhoudt, hoe we werken en welke inzichten worden opgedaan. We verkeren in een verkennende fase. Daar zijn vooral studenten van Aventus en Saxion bij betrokken. Ze laten de stof door hun handen gaan, brainstormen met de Techniekfabriek over nieuwe producten en afzetmogelijkheden. Wat een mooie opdracht! Bekijk hier onze eerste video! 

 

Wat houdt het project in? Bekijk de video's!

Week van het Tweedehands textiel

Textielhergebruik is goed voor onze lieve aarde. Het scheelt een boel grondstoffen en kilo’s gifstof als je je kleding een tweede leven geeft. Door het te doneren of zelf wat langer te dragen. In de Week van Tweedehands Textiel (WvTT) geven we dit onderwerp de welverdiende aandacht met o.a. leuke filmpjes, blogs en events. Meer informatie vind je op de Week van Tweedehands Textiel. 

Week van het Tweedehands textiel
Studenten onderzoeken mogelijkheden niet-herdraagbaar textiel

Studenten onderzoeken mogelijkheden niet-herdraagbaar textiel

In het leer- en samenwerkingsproject UpTex Deventer koppelen we onderzoek naar recycling van niet-herdraagbaar textiel aan onderwijs en sociaal werk. 'We ontwikkelen een haalbaar business model en testen dit uit in een proeflab', aldus omschrijven studenten van Aventus Saxion hun opdracht in UpTex. Studenten hebben inmiddels excursies gebracht aan Leger des Heils/ReShare, het naaiatelier van de Techniekfabriek en de Fietsenwerkplaats, beide onderdelen van Circulus-Berkel. 

Verslag van een verkenning

Studenten van Saxion en Aventus verkenden in de eerste helft van 2021 de mogelijkheden om niet-herdraagbaar textiel te verwaarden. Ze keken daarbij in de volle breedte naar productdesign en marketing. Welk type ingezameld textiel kunnen we hergebruiken of recyclen? Welke producten zijn geschikt voor het naaiatelier van Circulus-Berkel? Welke zijn kansrijk om op de markt gebracht te worden?  Dit filmpje is deel 2 van een serie die verslag doet van de voortgang van het project.

 

Verslag van een verkenning
Waarom dit project?

Textiel is een waardevolle grondstof. De textielindustrie enorm vervuilend. Daarom zamelen we textiel apart in via textielcontainers. Wat we inzamelen, willen we zo goed mogelijk hergebruiken en recyclen. Bijvoorbeeld door het weer als kleding aan te bieden in de ReShare stores, of door er een ander product van te maken.

Wanneer is textiel niet meer herdraagbaar?

Als het niet vies is, maar als het kledingstuk scheurtjes of losse naadjes heeft of wanneer knopen missen. Dan gaat het na de eerste sortering op de hoop Niet Herdraagbaar. En belandt het nu bij het restafval. Maar we denken dat er nog veel te winnen valt bij het apart houden van deze textielsoorten. Krijgen ze een tweede leven als toilettas? Schort? Of iets anders? En kunnen we daar een business model van maken dat structureel werk biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? Dat zal het project UpTex uitwijzen!

Ik heb een idee voor hergebruik van dit textiel in een ambachtscentrum. Waar kan ik terecht?

Ideeën zijn natuurlijk altijd welkom. Je kunt je idee het beste indienen via het contactformulier op circulus-berkel.nl

Aan het werk in het naaiatelier van Circulus-Berkel

Aan het werk in het naaiatelier van Circulus-Berkel

Voorjaar 2021 - Studenten aan het werk: onderzoek naar de mogelijkheden van vlaggetjes als mogelijk nieuw product.

Rondleiding ReShare

Rondleiding ReShare

Voorjaar 2021 - Bij de start van het project UpTex kregen studenten een rondleiding door de hal van ReShare, waar het ingezamelde textiel uit het werkgebied van Circulus-Berkel binnenkomt en wordt gesorteerd. Een deel komt in de bak 'niet-herdraagbaar'. Daar gaat onze interesse in dit project naar uit. 

rondleiding ReShare (2)

rondleiding ReShare (2)

Door nauwe samenwerking met partijen zoals Circulus-Berkel maximaliseert Leger des Heils ReShare textielhergebruik. In het sluiten van de textielketen is samenwerken 'key', aldus Leger des Heils ReShare. 'Door kennis en ervaring met elkaar te delen en verschillende vakgroepen te combineren, versterken we de gezamenlijke boodschap en impact.' 

Inzameling

Inzameling

In het werkgebied van Circulus-Berkel wordt textiel en kleding ingezameld via openbare inzamelpunten en via de BEST-tas, die aan huis wordt opgehaald en waarin boeken, klein e-goed, speelgoed en textiel kan worden afgegeven. Dat levert bijna 6 kg gemiddeld per persoon per jaar op. Daarnaast treffen we nog gemiddeld 5 kg per persoon per jaar aan kleding in het restafval aan. Dat is natuurlijk zonde.

In het naaiatelier van de TechniekFabriek

In het naaiatelier van de TechniekFabriek

Voorjaar 2021 - In het naaiatelier van de Techniekfabriek in Deventer experimenteren studenten aan de hand van stukken textiel met ontwerpen en toepassingen. De eerste indruk is dat er goede mogelijkheden zijn voor recycling. Maar veel moet nog duidelijk worden. Om hoeveel textiel gaat het precies? Wat zou een faire prijsstelling moeten zijn? Welke afzetkanalen zijn kansrijk?

In het naaiatelier van de TechniekFabriek (2)

In het naaiatelier van de TechniekFabriek (2)

In de eerste helft van 2021 zijn door studenten onder meer schorten, toilettasjes en vlaggen gemaakt. 

In het naaiatelier van de TechniekFabriek (3)

In het naaiatelier van de TechniekFabriek (3)

Werkbegeleider Annet Verhoeven van de Techniekfabriek, waar het naaiatelier is gevestigd, toont een voorbeeld van een heel ander product van lappen die eerder als niet-herdraagbaar textiel waren bestempeld: een keukenschort. 

Brainstorm 1 - oktober 2021

Brainstorm 1 - oktober 2021

Tijdens de brainstorm is door alle betrokken partijen van gedachten gewisseld over de toekomst van UpTex. 

DEELNEMERS

Gemeente Deventer (opdrachtgever)

Aventus

Circulus-Berkel/Techniekfabriek

CirkelWaarde

Het Goed

Leger des Heils/ReShare

Saxion Hogeschool 

KplusV