Onkruidbeheersing op verhardingen

Als in het vroege voorjaar de temperaturen stijgen en alles groen kleurt schiet ook het onkruid uit de grond. Circulus start daarom vroeg in het jaar met het duurzaam bestrijden van onkruid of beter 'onkruidbeheersing'. Dat doen onze medewerkers met machines én handmatig.

Circulus zorgt in de gemeente Deventer voor het duurzaam beheersen van onkruid op de verhardingen. De gemeente legt vast hoe en waar we dat doen. 

Onkruid beheersen. Waar en hoe? 

 • We doen dat op openbare verhardingen zoals (fiets)paden, wegen, stoepen en parkeerplaatsen.
 • We zetten thermische technieken in. De machines gebruiken een warmtebron om onkruid tegen te gaan. Denk aan hete lucht (föhnmachine) of heet water (wavemachine).
 • We gebruiken een onkruidborstelmachine voor goten.
 • We werken handmatig. Dat gebeurt op plekken die voor grote machines lastig bereikbaar zijn en bij obstakels. Onze collega's gebruiken bosmaaiers en handschoffels.

Onkruid willen we ook graag voorkómen (preventie). Door regelmatige rondes met de veegmachine ontkiemt het onkruid minder snel.

Werken op beeld

 • Het werk voeren wij 'op beeld' uit. Met de gemeente is afgesproken hoe dat beeld eruit ziet. 
 • In het centrum en bij winkelcentra liggen de eisen hoger dan op andere plekken. Het kan dus zijn dat u de machines op de ene plek vaker ziet dan ergens anders.  
 • In 2023 is de aanpak nieuw. Daarom is er een overgangsperiode afgesproken. In drie jaar willen Circulus en de gemeente de beeldkwaliteit voor onkruid in heel Deventer op orde hebben. De voortgang wordt nauwkeurig in de gaten gehouden. 

Onkruid op verhardingen. Wat kunt u doen? 

 • Gaan wij in uw buurt aan de slag? Fijn als u uw auto ergens anders parkeert! Zo kunnen we de hele straat bereiken. 
 • Wilt u zelf in uw straat aan de slag met onkruid? Alleen of samen met andere bewoners?
  De Schoon Familie helpt u daar graag bij!

Hollands weer...

De periode waarin we onkruid tegengegaan varieert. Zo gaat bij een nazomer met groeizaam weer ook ons werk langer door.

Veelgestelde vragen

Waarom onkruid beheersen?

 • Minder onkruid geeft een ‘netter’ straatbeeld. Dit heeft een positieve invloed op het woon- en leefklimaat.
 • Te veel onkruid belemmert de afvoer van regenwater.
 • Onkruid bereikt via goten de kolken. Tijdig verwijderen voorkomt verstopping.
 • Veel of hoog onkruid vermindert het zicht op bijvoorbeeld berm- of wegafscheidingen.
 • Woekerend onkruid en worteldruk kunnen verhardingen (bijvoorbeeld wegdek) beschadigen.

Waar kan ik met meldingen of vragen terecht?

Heeft u vragen of wilt u een melding doorgeven? U kunt terecht bij het meldpunt van de gemeente. 

Meldpunt openbare ruimte 

 

Tuintips: duurzaam onkruid te lijf 

Op een groene manier het onkruid in uw tuin beheersen. Hoe doet u dat?

 Informatie gemeente Deventer 

De gemeente Deventer bekijkt hoe en waar het onkruid op verhardingen wordt aangepakt. Informatie vindt u op de site van de gemeente.

Was deze informatie nuttig?

Heeft u tips om het beter te maken?

Bedankt voor uw feedback.