06 juli 2021 06/2021 UpTex project - studenten delen hun ervaringen

06/2021 UpTex project - studenten delen hun ervaringen

Onderzoek afgerond: breed inzicht in mogelijkheden textiel

Met een goede presentatie hebben studenten van Aventus en Saxion hun onderzoek afgerond naar de gebruiksmogelijkheden van niet-herdraagbaar textiel. Daarbij keken ze zowel naar productontwerp, fabricage als marketing. 

Studenten van Saxion en Aventus verkenden in de eerste helft van 2021 de mogelijkheden om niet-herdraagbaar textiel te verwaarden. Ze keken daarbij in de volle breedte naar productdesign en marketing.  Welk type ingezameld textiel kunnen we hergebruiken of recyclen? Welke producten zijn geschikt voor het naaiatelier van Circulus-Berkel? Welke zijn kansrijk om op de markt gebracht te worden? Voor welk type consumenten? De studenten verkenden de antwoorden op deze vragen. Het leverde nuttige inzichten op. Dit filmpje is deel 2 van een serie die verslag doet van de voortgang van het project.

Samenwerking

Het project is een samenwerking tussen Aventus, Circulus-Berkel/Techniekfabriek, CirkelWaarde, Het Goed, Leger des Heils/ReShare en Saxion Hogeschool. Het project wordt begeleid door KplusV. Opdrachtgever is de Gemeente Deventer.

Meer informatie over dit project vind je op 

 UpTex Deventer 

Bekijk het tweede filmpje op ons YouTubekanaal:

Nieuws uit jouw gemeente
Overig nieuws