Wat wil de DSF bereiken?


Op die vraag kun je een heel simpel antwoord geven: de hele familie wil - net als iedereen - een schone stad, zonder zwerfvuil, onkruid, bladeren, vuurwerkresten en hondenpoep. Die schone stad moet er komen door er sámen met de bewoners aan te werken!

Was deze informatie nuttig?

Heeft u tips om het beter te maken?

Bedankt voor uw feedback.