Gladheidsbestrijding

Wanneer gladheid wordt verwacht trekken de strooiwagens erop uit. Dat gebeurt meestal ’s nachts voordat de ochtendspits begint. Namens de gemeente verzorgt Circulus de uitvoering van deze strooiwerkzaamheden. In het gemeentelijke beleidsplan gladheidsbestrijding is vastgelegd hoe en waar precies wordt gestrooid.

De strooiroutes

In de gemeente Apeldoorn wordt gestrooid over een netwerk van 700 km wegen en paden. De gemeente heeft hiervoor vaste strooiroutes vastgesteld. Informatie over de strooiroutes vindt u op de website van de gemeente Apeldoorn. Circulus voert de strooiwerkzaamheden uit volgens het beleid van de gemeente.  

Beleid bij gladheid

Hoe en waar wordt gestrooid heeft de gemeente vastgelegd in het beleidsplan gladheidsbestrijding. Zo wordt er bijvoorbeeld gestrooid voordat dat het wegdek bevriest: dit noemen we preventief strooibeleid. Al deze afspraken kunt u nalezen op de website van de gemeente. Hier vindt u ook de meest gestelde vragen over gladheid en strooien.

Vragen over gladheid?

Heeft u toch nog vragen over de (bestrijding van) gladheid? Voor vragen of meldingen kunt u terecht bij de buitenlijn van de gemeente.

 

 Melding openbare ruimte 

 

 

 

 

Was deze informatie nuttig?

Heeft u tips om het beter te maken?

Bedankt voor uw feedback.