23 februari 2024 Verkennend onderzoek gemeente Duiven en Westervoort: Circulus meest passende inzamelorganisatie

Verkennend onderzoek gemeente Duiven en Westervoort: Circulus meest passende inzamelorganisatie

De gemeente Duiven en Westervoort hebben een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de toekomstige vorm van afvalinzameling. Aanleiding was het aflopen van de contracten met de huidige afvalinzamelaar.


Uit de verkenning kwam Circulus als best passende inzamelorganisatie naar voren. Belangrijke onderdelen die meespelen zijn stabiele tarieven, vermindering kwetsbaarheid, duurzaam en toekomstbestendig afvalbeheer en flexibiliteit bij het aanpassen van de dienstverlening bij door de gemeente gewenste wijzigingen in beleid. 

Instemming colleges Duiven en Westervoort

Op 20 februari hebben de colleges van beide gemeenten ingestemd met een voorlopig besluit tot toetreding tot Circulus. Hierna wordt de raad gevraagd om haar mening (wensen en bedenkingen) en het beschikbaar stellen van krediet voor het kopen van aandelen. Verwacht wordt dat het voorgenomen besluit, met eventuele aanpassingen, in april op de agenda staat voor definitieve besluitvorming. Daarna worden ook de aandeelhouders van Circulus gevraagd in te stemmen met toetreding van Westervoort en Duiven tot Circulus. 

Besluitvorming 

Bij een positief besluit voert Circulus per 1 januari 2025 de afvalinzameling uit in deze gemeenten. Inwoners van Westervoort en Duiven worden op tijd geïnformeerd wanneer Circulus de inzameldienstverlening gaat verzorgen. Circulus informeert in dat geval samen met de gemeente de inwoners over de veranderingen die het met zich meebrengt. De dienstverlening voor de inzameling blijft in 2025 in beide gemeenten zoals deze nu is.

Nieuws uit jouw gemeente
Overig nieuws