12 januari 2023 Subsidie voor circulair ambachtscentrum

Subsidie voor circulair ambachtscentrum

Gemeente Epe ontvangt rijkssubsidie voor uitwerking plannen

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft de gemeente Epe een subsidie van 50.000 euro toegekend om de plannen voor een circulair ambachtscentrum verder uit te werken. De gemeente werkt daarin nauw samen met Circulus. De betrokken partijen zijn erg blij met deze financiële impuls.

In een circulair ambachtscentrum werken partijen samen aan het verminderen van afvalstromen en het realiseren van hoogwaardig product- en materiaalhergebruik. Daarbij kunnen de functies van een recycleplein, kringloopwinkel en reparatiewerkplaats worden gecombineerd. Zo blijven spullen en materialen langer in gebruik en kan het gebruik van nieuwe grondstoffen worden beperkt. De gemeente Epe en Circulus doen al veel op dit vlak. Zo is er een goed lopende kringloopwinkel en reparatiewerkplaats van beeldschermen bij Stilema.

Maatschappelijke doelen

De gemeente en Circulus willen deze activiteiten verder ontwikkelen. “De ambitie van de gemeente Epe en Circulus is dat het circulair ambachtscentrum meer maatschappelijke doelen dient.” aldus wethouder Van Loon. “We hebben duurzaamheidsdoelstellingen zoals het verlagen van de CO2 footprint door meer reparatie en hergebruik. Wat wij weggooien kan een nieuw leven gaan leiden. Met creativiteit en ondernemerschap kunnen we naast duurzaamheidsdoelen ook sociale en educatieve doelen stellen. Zo zijn er mogelijke kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en willen we mogelijkheden onderzoeken om te upcyclen. Afgedankte producten en materialen worden dan verwerkt tot hoogwaardige producten. Daarnaast kan het circulaire ambachtscentrum ook een opleidingslocatie zijn.” Het circulair ambachtscentrum moet zo “meer zijn dan de som der delen”, aldus de wethouder.

Uitwerking in 2023

De gemeente en Circulus willen, met behulp van de rijkssubsidie, in 2023 tot een uitwerking komen. Daarvoor wordt onderzocht welke activiteiten het Circulair Ambachtscentrum herbergt, welke groepen uit de samenleving, het bedrijfsleven en het onderwijs willen participeren. Onderdeel van de uitwerking is ook de financiële haalbaarheid en de benodigde locatie(s).

Landelijk dekkend netwerk

De overheid stimuleert het hergebruik van waardevolle grondstoffen en levensduurverlenging. Dit doet ze onder meer door te streven naar een landelijk dekkend netwerk van circulaire ambachtscentra. In december ontvingen 19 gemeenten een subsidie voor de verdere ontwikkeling van een circulair ambachtscentrum, waaronder Epe. Sinds 2019  ontvingen 90 gemeenten subsidie. Nederland streeft naar een volledig circulaire economie in 2050.

Foto: een mogelijke activiteit voor het circulaire ambachtscentrum: flatscreens worden na reparatie bij kringloopbedrijf Stilema weer in de winkel van Stilema verkocht. 

Nieuws uit jouw gemeente
Overig nieuws