04 september 2021 Merijn supt voor minder plastic

Merijn supt voor minder plastic

Vrijdag 3 september wandelt er een man met een groot supboard (gemaakt van plastic afval) het stadhuis van Deventer binnen. Het is Merijn Tinga, beter bekend als de plastic soup surfer. Al sinds 2014 strijdt hij tegen plastic vervuiling en de plastic soep. Met een supactie van Den Ham naar Den Haag vraagt hij aandacht voor de mogelijkheden om op scholen, maar ook bij verenigingen het afval makkelijker en goedkoper te kunnen scheiden. In burgemeester Ron König en adjunct-directeur van Circulus-Berkel Huub Vervoorn vindt hij medestanders.

Afval scheiden: het is in de meeste huishoudens de normaalste zaak van de wereld. Kinderen leren al jong dat het goed is voor het milieu om afval te scheiden zodat een groot deel ervan gebruikt kan worden om nieuwe producten van te maken. Voor bedrijven, scholen en verenigingen geldt dat ze in principe wettelijk verplicht zijn hun afval tegen betaling te laten ophalen door een commerciële organisatie. Afval gescheiden laten ophalen is voor scholen en verenigingen dan meestal te duur. Dus gaat het allemaal op een grote hoop en wordt nauwelijks gerecycled. Plastic Soup Surfer Merijn Tinga wil daar iets aan doen.

Suppend langs de scholen

In 2020 supte Merijn langs allerlei basisscholen om aandacht te vragen voor dit probleem. Helaas wilde het Verpakkend bedrijfsleven nog niet meewerken, maar via een motie van CDA en D’66 is in februari 2021 geregeld dat binnen vier jaar het afval op alle scholen in het primair onderwijs gescheiden kan worden ingeleverd en verwerkt. Om deze boodschap nogmaals te benadrukken én omdat hij vindt dat het voor al het onderwijs en verenigingen mogelijk moet zijn om afval te scheiden, supt hij nu van zijn woonplaats Den Ham naar Den Haag. Onderweg vraagt hij zoveel mogelijk leerlingen van scholen en lokale politici om een ansichtkaart te ondertekenen en naar hem te sturen. Vrijdag 10 september overhandigt hij die aan Tweede Kamerleden in Den Haag, waar zijn reis eindigt.

Clean Wise

In Deventer kunnen basisscholen die meedoen aan het online lesprogramma Clean Wise al een aantal jaren hun afval gescheiden aanbieden. Circulus-Berkel haalt PMD, GFT en Oud papier apart op bij de scholen. Steeds meer scholen in het werkgebied van Circulus-Berkel haken hierbij aan. De gemeente Deventer heeft in het grondstoffenplan opgenomen dat er ook voor verenigingen mogelijkheden komen om afval gescheiden in te zamelen. Merijn Tinga is blij verrast dat in Deventer al zoveel scholen hun afval gescheiden kunnen aanleveren. ‘Fijn dat Deventer en Circulus-Berkel dat al zo goed op orde hebben’, constateert hij.
Adjunct-directeur Huub Vervoorn is op zijn beurt blij met het initiatief van Tinga. ‘Inspirerende mensen als Merijn en zijn initiatieven hebben we nodig om de wereld te veranderen’, vindt hij.
Het hoeft dan ook geen betoog dat zowel Huub Vervoorn als burgemeester Ron König een ondertekende ansichtkaart meegaven aan de Plastic Soup Surfer!

Hier vindt u een leuk filmpje van de Plastic Soup Surfer.

Nieuws uit jouw gemeente
Overig nieuws