16 februari 2024 Gemeente Apeldoorn plaatst 100e statiegeldring

Gemeente Apeldoorn plaatst 100e statiegeldring

De statiegeldringen zijn ijzeren rekken die aan afvalbakken zijn bevestigd, waarin blikjes en flesjes kunnen worden geplaatst. Ze vergroten de kans dat statiegeld blikjes en flesjes worden ingeleverd voor recycling of hergebruik. Wethouder circulariteit, Danny Huizer, plaatste vrijdag 16 februari de 100e statiegeldring. Deze is te vinden bij wijkcentrum de Stolp in De Maten. 


Statiegeldringen 

De statiegeldringen zijn ijzeren rekken aan bestaande afvalbakken. Ze bieden inwoners een praktische manier om hun statiegeldflesjes en -blikjes apart in te zamelen. Wie het statiegeld goed kan gebruiken, kan deze flesjes en blikjes vervolgens bij de supermarkt inleveren voor geld. Zo voorkomen de statiegeldringen dat deze waardevolle materialen bij het restafval belanden.

Wethouder Danny Huizer benadrukte het belang van deze stap: “Met de statiegeldringen maken we het voor onze inwoners gemakkelijker om bewust om te gaan met hun afval. Samen werken we aan een schonere en groenere gemeente.”

In totaal 118 statiegeldringen in Apeldoorn

Een succesvolle pilot in 2023 was aanleiding om meer statiegeldringen te plaatsen. Tussen april en september hingen er al acht ringen bij afvalbakken verspreid over het stedelijke gebied. In het eerste kwartaal van 2024 komen er daarom 110 extra statiegeldringen bij. In totaal zijn straks 118 statiegeldringen te vinden op prullenbakken verspreid door Apeldoorn. Deze worden strategisch geplaatst op locaties waar zwerfafval vaak voorkomt, zoals in de buurt van supermarkten, snackverkooppunten, ontmoetingsplekken en recreatieparken. Dit initiatief komt voort uit de inzet van Emma Cirpka en Dieuwke de Boer.

Circu…wat?!

Maar wat is circulariteit eigenlijk? Het klinkt ingewikkeld, maar het betekent simpelweg hergebruik. Circulariteit houdt in dat producten na gebruik dienen als grondstof voor iets anders. Een circulaire economie streeft naar een wereld zonder afval. Dit betekent dat je een product aan het einde van zijn levensduur niet weggooit, maar zo lang mogelijk repareert, hergebruikt, deelt, huurt en uiteindelijk recyclet.

Nieuws uit jouw gemeente
Overig nieuws