Schapenbegrazing 

Vanaf eind april kunt u ze spotten op gemeentelijke gazons en bermen in Eefde en Gorssel: schapen. De ooien maken tussen april en oktober ‘graasrondes’ langs aangewezen locaties. Ze houden op die plekken grassen, kruiden en andere planten kort en vervangen zo het maaiwerk met machines. 

Duurzame grasmaaiers

Het is een vredig gezicht, maar wist u dat de dieren hard aan het werk zijn? Tijdens hun trektocht verspreiden ze zaden, vruchten en plantdelen en zorgen zo voor een rijke begroeiing. De dames komen daarbij ook op plekken die met maaimachines lastig te bereiken zijn. 

De schapen horen er in Eefde en Gorssel al echt bij. Ze zorgen voor meer natuur(beleving) in en rondom de dorpen, een belangrijk speerpunt van de gemeente Lochem. Drie jaar terug zetten we de schapen voor het eerst in als 'alternatieve' maaimethode. Ook in Gorssel grazen de dames sinds vorig jaar

Meer over schapenbegrazing, de kudde én de werkwijze van de herder vindt u in deze nieuwsbrief.

Schapenbegrazing in het kort

Wat ziet u ervan?

In de eerste plaats verandert het aanzicht van het dorp: in plaats van machines ziet u op verschillende locaties schapen het maaiwerk doen. Minder machines betekent minder geluidsoverlast en CO2-uitstoot, daarnaast ziet u dat graslanden er geleidelijk anders uit gaan zien. Omdat schapen een voorkeur hebben voor de meest productieve grassen ontstaat er ruimte voor kruiden en bloemen. De berm oogt verder wat 'ruwer' want het gras wordt door schapen gegeten maar niet gemeten...


Veelgestelde vragen

  • Waar lopen de schapen? De schapen staan niet op een vaste locatie maar 'trekken' door het begrazingsgebied. De graaslocaties vindt u globaal aangegeven op deze kaart
  • Mag ik de schapen voeren? De herder let goed op het eetgedrag van de schapen. Zo mogen schapen geen tuinafval eten, dat kan schadelijk zijn. Wilt u of uw kind een schaap een broodje voeren? Het is meestal geen probleem. Meld het voor de zekerheid even bij de herder.
  • Wat doe ik met mijn hond? De schapen verblijven achter rasters, zodat ze zonder stress kunnen grazen. Deze rasters staan onder stroom. Het is - voor de rust van de schapen én voor uw hond - dus verstandig uw hond aangelijnd en op afstand te houden.
  • Hoe zit het met de schapenkeutels? Schapen laten deze voornamelijk buiten graastijd vallen. En wat er valt verteert snel. Mocht uw hond van de uitwerpselen eten: het is niet schadelijk voor uw dier. Natuurlijk zijn grote hoeveelheden niet verstandig.

Begrazingsperiodes

In beide kernen wordt in drie periodes 'begraasd'. De eerste ronde start medio/eind april, de laatste periode medio september.. De schapen laten aan het einde van het seizoen vaak wat ruw gras staan; hier overwinteren kleine zoogdieren en insecten.

Meldingen of vragen

  • De eigenaar is regelmatig bij de kudde aanwezig. Uw vragen (over de kudde of de begrazing) zijn bij hem van harte welkom.
  • Is er niemand aanwezig en ziet u bijzonderheden? Denk aan een ziek ooi of een gat in het raster. Eigenaar Herbert Nijkamp is bereikbaar op het noodnummer 06-23719068.  U vindt dit nummer ook op de rasters (de flexibele omheining).  

Start van het begrazingsseizoen

De dames zijn weer naar de kapper geweest en hebben er zin in!

Was deze informatie nuttig?

Heeft u tips om het beter te maken?

Bedankt voor uw feedback.