Onderhoud gemeentelijk groen

Buitenruimte-collega's van Circulus onderhouden het gemeentelijk groen voor enkele gemeenten in het werkgebied; het gaat bijvoorbeeld om aanplant, renovatie en het onderhoud van onder meer bomen, heesters en vaste planten.

Van onderhoud tot groenrenovatie

Regulier groenonderhoud, maai- en snoeiwerkzaamheden, boomonderhoud of groenrenovatieprojecten: Circulus is in enkele gemeenten actief in het beheer en het onderhoud van gemeentelijk groen. Het werk verschilt per gemeente.

Ook interessant

Was deze informatie nuttig?

Heeft u tips om het beter te maken?

Bedankt voor uw feedback.