Maaien en onderhoud bermen en sloten

Bermen en sloten vragen om regulier onderhoud. Dit om onder meer wateroverlast te voorkomen. Denk bij onderhoud aan maaiwerkzaamheden en het 'korven' en opvullen van bermen.

Werken volgens planning en beelden

Voor het onderhoud aan bermen en sloten en de uitgebreide maaiwerkzaamheden worden (jaar)planningen gemaakt. Ook werken we op beeld: daarbij wordt de situatie/onderhoudsstaat die met de gemeente is afgesproken als uitgangspunt genomen.

Maaien en onderhoud van bermen en sloten doet Circulus-Berkel BuitenRuimte voor de gemeente Lochem.

Ook interessant

Was deze informatie nuttig?

Heeft u tips om het beter te maken?

Bedankt voor uw feedback.