Milieu- of grofvuilpas

Bij ieder huishouden hoort een milieupas of grofvuilpas. Deze passen zijn gekoppeld aan het huisadres en hebben een uniek kaartnummer. Met de milieu- of grofvuilpas kunt u 300 kg naar het Recycleplein brengen.
Bij verhuizing binnen Deventer heeft u bovendien recht op een verhuispas, waarop 100 kg storttegoed staat. Hieronder leest u hoe u uw milieupas gebruikt, en wat u moet doen als de milieupas kwijt of defect is.

Gebruik milieupas

U gebruikt de milieupas voor:

  • het wegbrengen van gratis en niet-gratis afval naar het Recycleplein Westfalenstraat
  • het wegbrengen van restafval naar de gemeenschappelijke ondergrondse container (hiervoor moet u zich aanmelden)
  • het laten ophalen van grofvuil en snoeiafval

U heeft jaarlijks een tegoed van 300 kg voor waarmee u tot 300 kg grofvuil gratis kunt wegbrengen naar het Recycleplein. 

Een aantal huishoudens heeft een enkele pas, die alleen bestemd is voor het wegbrengen of laten ophalen van recyclebaar afval, grofvuil, groenafval en kerstboom naar het Recycleplein. Anderen hebben een gecombineerde pas, waarmee ze ook hun gemeenschappelijke ondergrondse container voor restafval kunnen openen.

Bent u invalide? Dan kunt u met uw milieupas twee keer per jaar gratis grofvuil laten ophalen.

Verhuispas

Met de verhuispas kunt u maximaal 100 kg grofvuil wegbrengen, uitgezonderd groenafval. De pas is ook bedoeld bij een verhuizing naar een verzorgingshuis of in geval van ontruiming van een huis na overlijden van de (laatste) bewoner. De pas ontvangt u bij de portier van het Recycleplein na vertoon van uw

  • rijbewijs of paspoort én
  • huur- of koopcontract, zorgovereenkomst tehuis of uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie of
  • rouwkaart of akte van overlijden bij huisontruiming

Vraag de pas aan voordat u de weegbrug oprijdt. Lever de verhuispas na gebruik weer in bij de portier. De pas is alleen geldig in het jaar van ondertekening van huur- of koopcontract.

Ieder huishouden krijgt jaarlijks een saldo op de milieupas bijgeschreven. Vanaf 2023 is dat 300 kilo. Met dit saldo kunt u grofvuil

  • wegbrengen naar het Recycleplein Westfalenstraat
  • laten ophalen bij u thuis (dit geldt alleen voor invaliden).

Saldo opvragen

U kunt het saldo van milieupas altijd opvragen.

 Saldo opvragen 

Is uw saldo op? Dan betaalt u een tarief per kg.

 Tarieven inzien 

Pas kwijt of defect 

Is uw milieupas kwijt of defect? Neem dan contact met ons op via het contactformulier. Uw pas wordt dan geblokkeerd en uw oude saldo op een nieuwe pas gezet. Aan een nieuwe pas zijn kosten verbonden.

Geen pas aanwezig in nieuwe woning

Staat u ingeschreven bij de gemeente en verhuist u naar een bestaande woning? De pas is adresgebonden en hoort door vorige bewoners te zijn achtergelaten. Betrekt u een nieuwe woning? Ook dan hoort een pas aanwezig te zijn. Neem binnen drie maanden contact met ons op.

Kamerverhuur

Op bepaalde adressen worden meerdere passen uitgegeven wanneer de verhuurder hier toestemming voor heeft gegeven, zoals bij kamerverhuur. Het is de verantwoordelijkheid van de verhuurder de pasnummers te registreren en contact met ons op te nemen bij verlies van een pas. Het nummer van de verloren pas dient doorgegeven te worden in verband met een blokkade op de betreffende pas.
 

  

 

  Do

 

 

Was deze informatie nuttig?

Heeft u tips om het beter te maken?

Bedankt voor uw feedback.