16 april 2024 Start onkruidcampagne: 17 april rondom Dillenburg Lochem

Start onkruidcampagne: 17 april rondom Dillenburg Lochem

Op woensdag 17 april start in het gebied rondom Dillenburg in Lochem de onkruidcampagne. Dit jaar gaat het net iets anders dan andere jaren. De strijd tegen onkruid combineren we in één dag met reiniging: het handmatig en machinaal schoonmaken van de verharding. 


Wat gaan we doen?

In dit gebied zorgen we op straten, stoepen en parkeervakken voor  onkruidbeheersing en voor het veegwerk. Onze medewerkers voeren al het werk in korte tijd in een ‘treintje’ uit. Deze actie doen we aan de Dillenburg en in de kruisende straten:

 • Graaf Lodewijklaan
 • Graaf Janlaan
 • Louise de Colignylaan
 • Charlotte de Bourbonlaan
 • Anna van Burenlaan 

Wat betekent dat voor u?

 • Zodra we aan de slag gaan kan er tijdelijk enige verkeershinder zijn.
  Ook kan het iets drukker in de straten zijn dan u gewend bent. We hopen op uw begrip en geduld.
 • Om de hele straat te reinigen rijdt de veegmachine op verschillende plekken van de weg. 
  Het is goed om rekening met deze en andere machines te houden.  
 • Woont u in dit gebied? En komen we bij u in de straat? Dan kan het zijn dat u een kaart in de bus krijgt met het verzoek uw auto tijdelijk elders te parkeren. Natuurlijk áls het mogelijk is. Zo kunnen we de hele weg en de parkeervakken goed schoonmaken.

Wat gaan we precies doen?

 • Hoog onkruid, bijvoorbeeld bij obstakels, verwijderen we handmatig met bosmaaiers.
 • We gaan extra ‘borstelen'. Een machine met draaiende borstels haalt de bovenste delen van het onkruid weg.
 • We zetten daarnaast een machine in met heet water. Met deze methode pakken we onkruid bij de wortel aan. Zo beheersen we het onkruid ook op langere termijn. 
 • Vuil blazen we handmatig met bladblazers weg.  
 • Een veeg-zuigmachine ruimt al het vuil en het losse groen op.

Waarom deze actie?

 • Circulus onderzoekt of deze gecombineerde intensieve schoonmaakactie op drukkere plekken succesvol is.  Het werken met machines voor reiniging én voor onkruidbeheersing - op verschillende momenten - geeft soms overlast. Vooral in drukkere wijken. Het vraagt bovendien om continue inzet van onze operatie. 

Waarom onkruid beheersen? 

 • Minder onkruid geeft een ‘netter’ straatbeeld. Dit heeft een positieve invloed op het woon- en leefklimaat.
 • Te veel onkruid belemmert de afvoer van regenwater. Onkruid bereikt via goten de kolken. Op tijd verwijderen voorkomt dus verstopping. 
 • Veel of hoog onkruid vermindert het zicht op berm- of wegafscheidingen.
 • Woekerend onkruid en worteldruk kunnen verhardingen (bijvoorbeeld wegdek) beschadigen

Waar kan ik met vragen of meldingen terecht? 

Vragen of meldingen over het onderhoud van de buitenruimte kunt u doorgeven via 'melden op de kaart'. 

 Melden op de kaart 

 

Nieuws uit jouw gemeente
Overig nieuws