20 november 2023 Onderhoud bomen buitengebied

Onderhoud bomen buitengebied

In het najaar is Circulus weer gestart met het onderhoud van gemeentelijke bomen in het buitengebied. Met het onderhoud werken we aan een gezond én evenwichtig bomenbestand. Dat betekent gezonde bomen in verschillende leeftijden en soorten. Het werk bestaat de komende tijd uit snoeien, planten van jonge bomen en risicokap.

Snoeien van laanbomen

In november zijn onze medewerkers gestart met het snoeiwerk. Ieder jaar snoeien we zo’n 10.000 gemeentelijke bomen in het buitengebied, ongeveer 20 procent. Het werk gebeurt verspreid over de gemeente en duurt tot half maart. Oudere en minder gezonde bomen laten we vaker snoeien dan jonge gezonde bomen. Het snoeien bestaat meestal uit het weghalen van dood hout en uit ‘opkronen’. Bij opkronen worden de onderste takken weggehaald tot de afgesproken hoogte van de boomkroon. Voor dit werk gebruiken we een hoogwerker.

Planten van jonge bomen

In december planten we ruim 500 jonge bomen in het buitengebied. Het planten gebeurt op plekken waar eerder bomen hebben gestaan. Deze bomen zijn toen verwijderd omdat ze bijvoorbeeld ziek of dood waren. Is er op die plek onvoldoende ruimte om een jonge boom gezond te laten uitgroeien? Dan planten we op een andere plek in de omgeving.

We planten verschillende boomsoorten die passen bij de landschapstypes. Denk aan lindes, elzen, berken, beuken, essen, eiken en iepen. We houden bij de voorbereiding niet alleen rekening met biodiversiteit, maar ook met een veranderend klimaat, de groeilocatie en met de bodem.

De eerste jaren na aanplant worden de bomen goed in de gaten gehouden en krijgen ze regelmatig water. Als een jonge boom uitvalt - bijvoorbeeld door vraat van dieren of extreem weer - dan komt er in het volgende seizoen een nieuwe boom.

Voorbereidingen risicokap

De laanbomen in onze gemeente zijn gemiddeld meer dan 60 jaar oud. Meer dan een derde is zelfs ouder dan 70 jaar. Soms zijn bomen niet veilig meer voor de omgeving. Bomen kunnen bijvoorbeeld zware takken verliezen of omwaaien bij harde wind of storm. Als snoeien geen oplossing meer biedt gaan we over op risicokap. Vóór het snoeien of kappen onderzoeken we of de bomen een verblijfplaats zijn voor beschermde dieren.

Kappen van risicobomen voeren we uit tussen januari en maart en verspreid over de gemeente. Is er genoeg ruimte? Dan planten we volgend jaar nieuwe bomen op deze plekken. Alle informatie over het werk aan de laanbomen is te vinden op onze speciale pagina 

 Gezonde bomen Lochem 

 

Nieuws uit jouw gemeente
Overig nieuws