24 oktober 2022 Vervanging containers voor papier en pmd

Vervanging containers voor papier en pmd

Op achttien plekken in de gemeente Bronkhorst staan gecombineerde containers voor oud papier en pmd. Omdat deze containers niet meer voldoen, worden ze binnenkort vervangen voor nieuwe containers voor alleen pmd.

De zogenaamde duo-containers zijn oudere containers met twee gescheiden vakken: één voor oud papier en één voor pmd (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankpakken). Deze staan veelal bij appartementen. Tegenwoordig wordt er zoveel pmd en ook karton ingeleverd, dat deze containers niet meer voldoen. De containers hebben te weinig opslagmogelijkheid en het legen van de volle containers geeft problemen. Daarom worden de duo-containers vervangen voor nieuwe containers alleen voor pmd.

Papier inleveren

Het papier kan voortaan worden weggebracht naar ondergrondse papiercontainers die verspreid in de gemeente staan, bijvoorbeeld bij de milieuparkjes. Wie ruimte heeft om een 240-liter container op eigen terrein te stallen, kan deze ook aanvragen bij Circulus.

Meer informatie

De werkzaamheden vinden komende tijd plaats. Bewoners van de appartementen worden vooraf per brief geïnformeerd. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Circulus.

Nieuws uit jouw gemeente
Overig nieuws