Gebruik milieupas

Bij ieder huishouden hoort een milieupas. Deze pas is gekoppeld aan het huisadres en heeft een uniek kaartnummer. Bij verhuizing naar of binnen Apeldoorn heeft u bovendien recht op een verhuispas. Hieronder leest u meer over het gebruik, hoe u uw saldo opvraagt en wat u moet doen als de pas kwijt of defect is.

Gebruik van de milieupas

U gebruikt de milieupas voor:

  • het wegbrengen van gratis en niet gratis recyclebaar afval, grofvuil, groenafval en kerstboom naar het Recycleplein
  • het laten ophalen van grofvuil en snoeiafval
  • het wegbrengen van restafval naar de gemeenschappelijke ondergrondse container
  • het wegbrengen van GFT naar de gemeenschappelijke ondergrondse of bovengrondse verzamelcontainer
  • het wegbrengen van luiers naar de speciale luiercontainers.

Verhuispas

Verhuist u naar of binnen Apeldoorn? Met de verhuispas kunt u maximaal 400 kg grofvuil wegbrengen, uitgezonderd groenafval in de actieperiode. De pas is ook bedoeld bij een verhuizing naar een verzorgingshuis of ingeval van ontruiming van een huis na overlijden van de (laatste) bewoner. De pas ontvangt u bij de portier van het Recycleplein na vertoon van uw

  • rijbewijs of paspoort én
  • huur- of koopcontract, zorgovereenkomst tehuis of uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie of
  • rouwkaart of akte van overlijden bij huisontruiming

Vraag de pas aan voordat u de weegbrug oprijdt. Lever de verhuispas na gebruik weer in bij de portier. De pas is alleen geldig in het jaar van ondertekening van huur- of koopcontract.

Saldo

Ieder huishouden krijgt jaarlijks een saldo van 400 kg op de milieupas bijgeschreven. Met dit saldo kunt u grofvuil

  • wegbrengen naar het Recycleplein
  • laten ophalen bij u thuis.

U kunt het saldo van uw milieupas altijd opvragen.

 Saldo opvragen 

Is uw saldo op? Dan betaalt u een tarief per kg.

 Tarieven inzien  

Pas kwijt of defect

Is uw milieupas kwijt of defect? Neem dan contact met ons op via het contactformulier. Uw pas wordt dan geblokkeerd en uw oude saldo op een nieuwe pas gezet.

Geen pas aanwezig in nieuwe woning

Staat u ingeschreven bij de gemeente en verhuist u naar een bestaande woning? De pas is adresgebonden en hoort door vorige bewoners te zijn achtergelaten. Betrekt u een nieuwe woning? Ook dan hoort een pas aanwezig te zijn. Neem anders binnen drie maanden contact met ons op.

Kamerverhuur

Op bepaalde adressen worden meerdere passen uitgegeven wanneer de verhuurder hier toestemming voor heeft gegeven, zoals bij kamerverhuur. Het is de verantwoordelijkheid van de verhuurder de pasnummers te registreren en contact met ons op te nemen bij verlies van een pas. Het nummer van de verloren pas dient doorgegeven te worden in verband met een blokkade op de betreffende pas.
 

 

Was deze informatie nuttig?

Heeft u tips om het beter te maken?

Bedankt voor uw feedback.