20 januari 2023 Veranderingen in de inzameling

Veranderingen in de inzameling

Sinds 1 januari 2023 hebben veel inwoners van Zutphen en Warnsveld andere inzameldagen voor het oud papier. Ook wordt het restafval minder vaak ingezameld. Hier leest u meer informatie over deze wijzigingen.

Andere inzameldagen voor oud papier

Sinds 1 januari 2023 zijn de routes veranderd die Circulus rijdt om de papiercontainers te legen. Heeft u een papiercontainer thuis? Dan heeft u waarschijnlijk andere inzameldagen gekregen. U vindt uw inzameldagen in de app van Circulus of op www.circulus.nl.

 Ga naar de digitale afvalkalender 

 Download de app 

Papier alleen aanbieden in de container, niet ernaast

Heeft u een papiercontainer en zet u daar los papier naast? Dat kunnen wij niet meer meenemen. Wanneer u (soms) teveel papier heeft voor uw papiercontainer, dan zijn er verschillende mogelijkheden om dit kwijt te kunnen:

Restafval een keer per vier weken ingezameld

Vanaf 1 januari 2023 is de gemeente Zutphen overgestapt op het eenmaal in de vier weken inzamelen van restafval. Voorheen was dit eenmaal per twee weken. De inzameldagen vindt u in de Circulus app en de digitale afvalkalender.

 Ga naar de digitale afvalkalender 

 Download de app 

Restafval wegbrengen

Heeft u een grijze container en komt u soms niet uit met eenmaal per vier weken legen? Of heeft u weinig restafval en vindt u het makkelijk om het weg te brengen wanneer het u uitkomt? Dan is het mogelijk om een zak met 60 liter restafval weg te brengen naar een ondergrondse container. De kosten hiervan bedragen € 2,15 per inworp (tarief 2023). Hiervoor moet uw milieupas wel eerst gekoppeld worden. Neem contact met ons op om uw pas kosteloos te koppelen. Waar de restafvalcontainers staan, ziet u in de app van Circulus of op www.circulus.nl/containers.

Zwarte kratje

Het zwarte kratje voor glas gaat verdwijnen. Dit gebeurt niet in een keer, maar wijk voor wijk. Zodra uw wijk aan de beurt is, krijgt u hierover bericht.

Afval- en grondstoffenbeleid

De veranderingen zijn onderdeel van het nieuwe afval- en grondstoffenbeleid van gemeente Zutphen, dat in december 2022 is vastgesteld. Het doel hiervan is samen afval goed te scheiden. Zo kunnen groente-, fruit- en tuinafval (gft), papier en karton, plastic en metalen verpakkingen en drankpakken (pmd), textiel en glas opnieuw gebruikt worden als grondstoffen. Bovendien verminderen we zo het milieubelastende restafval. Daarbij wordt ook goed gelet op de kosten.

Nieuws uit jouw gemeente
Overig nieuws