15 februari 2023 Planten en vervangen van bomen binnen de kernen

Planten en vervangen van bomen binnen de kernen

De bomen binnen onze kernen dragen bij aan een prettige en gezonde leef- en woonomgeving. Daarom is het belangrijk om gemeentelijke bomen in goede conditie te houden. Dat doen we op verschillende manieren. Denk aan regelmatige controles, tijdig snoeien en weghalen van stamschot (overmatige woekering op de stam). Het kan zijn dat bomen vervangen moeten worden. Hieronder leest u wanneer en hoe wij dat komende periode doen. 


Soms treffen we tijdens het werk of inspectierondes bomen aan die een gevaar kunnen gaan vormen voor de omgeving. Een boom is dan bijvoorbeeld aangetast of ziek. We kijken eerst of de boom flink teruggesnoeid kan worden om risico’s te voorkomen. Als dat niet (meer) mogelijk is op ‘risicokap’ en vervanging. Ongeveer een jaar na de kap volgt dan herplant van een nieuwe jonge boom. 

Planten van jonge bomen binnen de kernen 

Deze week zijn we gestart met het planten van jonge bomen op plekken waar eerder risicobomen zijn gekapt. Verspreid over de kernen planten we ongeveer 100 jonge bomen aan. Het kan zijn dat de eerdere plek niet geschikt (meer) is. We planten de boom aan op een passende locatie, zo mogelijk in de nabije omgeving. 

We planten gebiedseigen bomen, soorten die passen bij de verschillende landschapstypes van onze gemeente. Deze variëren van lindes, eiken, elzenbomen en kastanjes tot dennen en berken en zijn biologische gekweekt.

Bij de keuze is rekening gehouden met biodiversiteit, de bodem, het klimaat en natuurlijk de plek die de jonge boom heeft om uit te groeien tot een volwassen exemplaar. De boompjes worden de eerste twee jaar ondersteund door boompalen van onbehandeld hout. In die periode krijgen ze ook extra water.

Op onderstaande kaart ziet u waar wij de bomen planten.  

 Aanplant jonge bomen binnen de kernen

Vervangen van risicobomen

Deze week is ook gestart met de kap van 47 risicobomen binnen de kernen. Het gaat om dode en ernstig zieke bomen die een risico gaan vormen voor de omgeving. Denk aan het gevaar van omwaaien of vallende takken bij harde wind. De bomen staan verspreid over verschillende woonwijken. Na de kap wordt de boomstronk verwijderd. Over ongeveer een jaar planten we een nieuwe boom. Het werk is half maart en dus voor de start van het broedseizoen afgerond.

Op onderstaande kaart ziet u waar risicobomen gekapt worden. 

 Kaart risicokap

Veelgestelde vragen 

  • Kappen, kan dat zomaar? Gelukkig niet. Aangetaste bomen snoeien we het liefst eerst flink terug om risico’s en kap te voorkomen. Als dat niet (meer) mogelijk is gaan we over op risicokap. Daarvoor is altijd gemeentelijke toestemming óf een kapvergunning nodig. Dat laatste is afhankelijk van de locatie, de soort en de maat van de boom. Zijn er twijfels? Dan laten we een onafhankelijk bedrijf eerst een boomtechnisch onderzoek uitvoeren. 
  • Controleren jullie bomen? Tijdens vaste rondes en werkzaamheden controleren onze groenmedewerkers de bomen. Verder zijn er vaste inspecties voor een veilig en gezond bomenbestand binnen onze kernen. Collega Herman geeft hieronder een kijkje achter de schermen van een periodieke bomenkeuring.


Over onze kaarten

  • Wij streven naar kaarten die zo actueel mogelijk zijn.
  • Kleine wijzigingen (in de planning) kunnen we niet uitsluiten. Zo kan het voorkomen dat al vóór het voege voorjaar een broedende vogel wordt gesignaleerd. We schorten het werk op die plek dan op. We doen er dan alles aan om de veiligheid voor de omgeving te borgen.
  • Vormt een dode of zieke boom een acuut gevaar voor de omgeving? De gemeente kan besluiten tot noodkap. Het gaat dan niet (meer) om een risicoboom; de boom staat mogelijk niet op de kaart of wordt met voorrang gekapt.
Nieuws uit jouw gemeente
Overig nieuws