Wat gebeurt er met uw afval

Afval scheiden is een normale zaak geworden. Veel mensen dragen graag hun steentje bij aan hergebruik. Maar waar gaat uw afval eigenlijk heen? We hebben het voor enkele belangrijke afvalsoorten op een rij gezet.

Het begint bij afval scheiden

Wie zijn afval goed scheidt, zorgt ervoor dat materialen zoals glas, papier, plastic verpakkingen, metalen verpakkingen, drankkartons, keukenafval en tuinafval (GFT) kunnen worden hergebruikt. Afval scheiden heeft dus belangrijke positieve gevolgen:

Meer hergebruik

Grondstoffen worden steeds schaarser. Door recycling behouden we grondstoffen voor de generaties na ons en hoeven er minder grondstoffen aan de natuur onttrokken te worden. In hergebruik ligt de toekomst!

Minder CO2

Hergebruik levert een belangrijke bijdrage aan de reductie van CO2-uitstoot. Wat wordt hergebruikt, wordt immers niet verbrand!

Waar het afval naar toe gaat, en wat ervan wordt gemaakt, hebben we voor u in de rechterkolom op een rij gezet.
Was deze informatie nuttig?

Heeft u tips om het beter te maken?

Bedankt voor uw feedback.