11 februari 2022 Handen ineen voor circulair ambachtscentrum

Handen ineen voor circulair ambachtscentrum

Een plek waar sociale werkgelegenheid en hergebruik van grondstoffen samenkomen

'Met elkaar toewerken naar een circulaire economie' 


11 februari 2022- Je kunt er van alles, winkelen in een kringloopwinkel waar producten een tweede kans krijgen of producten kopen van materialen die zijn hergebruikt, je gescheiden afval inleveren bij de milieustraat of producten laten repareren. Met dit beeld voor ogen hebben wethouders in de gemeente Epe Jan Aalbers en Erik Visser samen met algemeen directeur bij Circulus Lisette Bosch een intentieverklaring ondertekend om hierin te gaan samenwerken.

Meer hergebruik, meer sociale werkgelegenheid

Een ‘circulaire ambachtscentrum’ is als een samenwerking bedoeld tussen milieustraat, kringloopwinkel, reparatie-activiteiten en sociale werkgelegenheid. Het doel van het centrum is meer hergebruik van grondstoffen te realiseren en om mensen die dit nodig hebben te ondersteunen in het vinden van werk of het verder leren daarin. In een circulair ambachtscentrum ontmoeten spullen voor hergebruik en sociale werkgelegenheid elkaar dus. Een mooie plek bovendien waar mensen, in wat voor vorm dan ook vaardigheden kunnen opdoen voor een plek op de arbeidsmarkt.

Op naar een circulair en inclusief Epe

Met de intentieverklaring geven de gemeente Epe en Circulus aan om samen te onderzoeken hoe een dergelijk centrum in de gemeente Epe gerealiseerd kan gaan worden. ‘We moeten met elkaar toewerken naar een circulaire economie. Een economie waar we zo veel als mogelijk afval vermijden en inzetten op hergebruik van materialen. Met dit onderzoek verkennen we of we door middel van een circulair ambachtscentrum dit hergebruik kunnen stimuleren.’ vertelt Wethouder Jan Aalbers.

Belangrijke opgave: minder CO2

Even zo belangrijk,’ vult Wethouder Erik Visser aan, ‘is het reduceren van de CO2 uitstoot door hergebruik van materialen. Een belangrijke opgave voortkomend uit het Nationale Klimaatakkoord en de onlangs vastgestelde lokale Transitievisie Energie. Daarbovenop zorgt het ambachtscentrum voor lokale (sociale) werkgelegenheid. Dus circulair én inclusief, bijdragend aan een nog mooier Epe!’ Hierin samen optrekken als partners is belangrijk volgens Lisette Bosch, algemeen directeur van Circulus. “Wij kijken er naar uit om samen met de gemeente Epe te gaan verkennen hoe een circulair ambachtscentrum er uit zou moeten gaan zien.” Eind dit jaar wordt het onderzoek afgerond en gekeken naar de vervolgstappen.

Nieuws uit jouw gemeente
Overig nieuws