12 augustus 2022 Bermen bij natuurgebieden gemaaid vanwege risico op natuurbrand

Bermen bij natuurgebieden gemaaid vanwege risico op natuurbrand

Het is al lange tijd warm en droog. Dat betekent dat het risico op natuurbrand groter wordt. In droge periodes ontwikkelt een natuurbrand zich snel en onvoorspelbaar. Zo’n natuurbrand kan ook beginnen met een bermbrandje. Vooral droge bermbegroeiing is daar gevoelig voor. De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland heeft de gemeenten daarom opgeroepen droge bermen in de buurt van natuurgebieden met spoed te maaien.

 

Maaien van bermen

Om het risico op natuurbrand zo klein mogelijk te maken maait Circulus de bermen nabij natuurgebieden. Het gaat om de bermen in de omgeving van Beekvliet en Stelkampsveld bij Barchem en Borculo, De Gorsselse heide, de Dortherdijk bij Eefde en Het Grote Veld.

Circulus blijft de bermen omgeving goed in de gaten houden. Komen er risicolocaties bij, dan wordt ook daar gemaaid. Het maaiwerk gebeurt met een 'maai-zuig-combinatie' zodat het maaisel meteen wordt afgevoerd.

Blijf u ook alert?
Gaat u zelf de natuur in? Blijf dan alert op de risico’s.

  • Rook niet in natuurgebieden.
  • Neem afval mee naar huis. Staan er bakken? Maak daar gebruik van. Afval kan brand veroorzaken. Een glazen fles werkt bijvoorbeeld als vergrootglas en kan droge planten of gras in brand krijgen.
  • Parkeer niet op bospaden of toegangswegen. Brandweervoertuigen moeten vrij baan hebben.
  • Parkeer niet in hoog, droog gras. Een uitlaat en katalysator kunnen heet worden en bij parkeren brand veroorzaken.
  • Ziet u iets verdachts? Meld dit meteen via 112.

Meer informatie en tips vindt u op de website van de Veiligheidsregio. 

 

 

Nieuws uit jouw gemeente
Overig nieuws