Een afvalvrij en schoon Lochem, dat is waar de gemeente Lochem, Circulus-Berkel en SWL samen met u aan werken. Door afval te scheiden, zorgen we voor minder restafval en behouden we grondstoffen. Samen pakken we ook zwerfafval aan. Zo zorgen we met elkaar voor een beter klimaat, een schone buurt en houden we de kosten in de hand. Helpt u mee?

Waarom deze veranderingen?

Samen met u willen we afval nog beter scheiden, het restafval verder verminderen en zwerfafval aanpakken. Zo zorgen we voor een beter klimaat, een schone buurt en houden we de kosten in de hand.

Inwoners van Lochem scheiden hun afval al behoorlijk goed. Toch zullen we nog grote stappen moeten zetten, willen we de landelijke doelstellingen voor 2020 halen.

Minder CO2

In de gemeente Lochem werd in 2016 gemiddeld 117 kilo restafval per inwoner per jaar ingezameld. Een stuk minder dan in vergelijkbare gemeenten, daar bedroeg de ingezamelde hoeveelheid jaarlijks 163 kilo per persoon. Gemiddeld wordt 70% van het huishoudelijk afval in onze gemeente gescheiden en gerecycled. Minder restafval betekent minder CO2-uitstoot en dus minder milieudruk. Ook zorgt het voor meer hergebruik van grondstoffen. Een compliment dus voor de inwoners, die hun afval afgelopen jaren steeds beter zijn gaan scheiden!

Naar 75 kilo restafval

De prestaties moeten komende jaren nog verder verbeteren, willen we de landelijke doelstellingen voor 2020 halen. De nationale doelstellingen voor 2020 zijn namelijk een ingezamelde hoeveelheid restafval van 75 kilo per inwoner per jaar en een scheidingspercentage van 75%. De gemeenteraad heeft in 2017 een uitvoeringsprogramma afval en grondstoffen vastgesteld om stappen in die richting te zetten. Er komen meer milieuparkjes, papier gaat in de hele gemeente ingezameld worden met containers, alle huishoudens krijgen de mogelijkheid restafval weg te brengen naar ondergrondse containers en de grijze container wordt nog maar eenmaal per vier weken ingezameld. Zo zetten we samen stappen naar een circulaire economie, in plaats van een wegwerpeconomie. Op deze website leest u hierover meer informatie. Ook via de gemeentelijke media en nieuwsbrieven informeren wij u over de wijzigingen.

Lees de pagina uit de krant

CleanWise

CleanWise is het scholenprogramma van Circulus-Berkel waarbij kinderen, leerkrachten en alle andere medewerkers van basisscholen en voortgezet onderwijs hun afval scheiden op school en daar een educatief programma bij krijgen. 15 Lochemse scholen doen al mee!

Scholen die meedoen, laten hun grondstoffen (pmd, papier, gft) gratis meenemen in de normale inzamelroute van Circulus-Berkel. Zo worden grondstoffen gespaard en doen kinderen en personeel hetzelfde wat ze thuis gewend zijn te doen. Bovendien leidt afvalscheiding op school tot een duidelijke besparing: de kosten voor restafval dalen. Het restafval blijft opgehaald worden door de inzamelaar met wie de school een contract heeft. In de gemeente Lochem doen al 15 scholen aan CleanWise mee!

Aanpak

Scholen ontvangen containers voor het apart inzamelen van pmd, papier en/of gft. Ze worden bovendien bij de invoering begeleid met communicatie- en lesmateriaal. Zo is er een speciale krant die kinderen kunnen meenemen naar huis. De krant biedt informatie over afvalscheiding op school, bevat spelletjes, knutsel- en spreekbeurtideeën. Soms worden er ook extra lessen of workshops gehouden.

Doe ook mee!

Wilt u als schoolleiding uw school ook aanmelden voor CleanWise? Neem dan contact op met Gerdie Kreunen van Stichting Welzijn Lochem, 06-45640825, g.kreunen@welzijnlochem.nl.

Schoon Belonen

Verenigingen en scholen in de gemeente Lochem kunnen meedoen aan Schoon Belonen. Daarmee scheiden ze niet alleen hun afval, maar pakken ze ook zwerfafval aan!

Schoon Belonen is een landelijk programma van NederlandSchoon. De gemeente Lochem is een van de 100 deelnemende gemeenten. Het programma is gericht op de aanpak van zwerfafval, met aandacht voor educatie, gedragsverandering en bewustwording.

Schone buurt

Verenigingen en scholen die meedoen aan Schoon Belonen krijgen een beloning voor het inzamelen en opruimen van kleine plastic flesjes, blikjes en eventueel ander verpakkingsmateriaal. Zij hebben bijvoorbeeld een inzamelpunt op hun locatie of organiseren zwerfafvalacties om de buurt schoon te houden.

Doe ook mee!

Heeft uw vereniging of school interesse om mee te doen aan Schoon Belonen? Neem dan contact op met Gerdie Kreunen van Stichting Welzijn Lochem, 06-45640825, g.kreunen@welzijnlochem.nl.

Afval scheiden werkt!

De gemeente Lochem streeft met het nieuwe (zwerf)afvalbeleid ook een sociaal doel na: meer werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.

De gescheiden afvalinzameling biedt kansen voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Een mooi voorbeeld is de BEST-tas: deze tas wordt ingezameld door medewerkers van Delta. De tassen gaan naar kringloopbedrijf 2Switch, waar medewerkers waardevolle werkervaring opdoen. De boeken, elektrische apparaten, speelgoed en textiel wordt gesorteerd en de verkoopbare spullen worden verkocht in de winkels van 2Switch. Lees meer over de BEST-tas

De gemeente Lochem werkt samen met 7 gemeenten uit de regio, Circulus-Berkel, Leger des Heils ReShare en Deventer Werktalent ook samen in een regionaal sorteercentrum voor textiel. Het centrum komt in Deventer, werd begin 2018 bekend. Het doel? Meer grip op de textielketen en meer (sociale) werkgelegenheid in de regio. Lees meer over het textielsorteercentrum

Samen met Circulus-Berkel zoekt de gemeente Lochem naar meer mogelijkheden om betere afvalscheiding en –recycling te combineren met het zorgen voor (sociale) werkgelegenheid.

Nieuws

Lochem wint prijs voor schoonste winkelgebied

Lochem wint prijs voor schoonste winkelgebied

De gemeente Lochem is in de prijzen gevallen bij de Verkiezing van het Schoonste Winkelgebied 2018. Lochem won met de kernen Laren en Gorssel de derde prijs in de categorie ‘kleine gemeenten’. De prijs werd op 30 oktober uitgereikt door Nederland Schoon.

Het college van de gemeente Lochem feliciteerde na afloop van de landelijke uitreiking Circulus-Berkel en de ondernemersverenigingen en dorpsraden uit Laren en Gorssel met het behalen van deze prijs. Wethouders Henk van Zeijts en Bert Groot Wesseldijk noemden het een eervolle prijs die te danken is aan de goede samenwerking tussen alle partijen. Lees meer.

 

Cleanwise workshop van start bij Bartiméusschool

Cleanwise workshop van start bij Bartiméusschool

De Bartiméusschool kreeg in juni de primeur: leerlingen volgden de eerste workshop in het kader van het Cleanwise-programma. De kinderen leerden alles over de ‘afvalopruimers uit de natuur’: schimmels en dan in het bijzonder de oesterzwam.  

Met het Cleanwise-programma wordt afval op school gescheiden. Bijna alle scholen in de gemeente Lochem doen mee. Onderdeel van Cleanwise is een educatief programma met leuke lesmaterialen. Nieuw is dat de scholen ook een  workshop kunnen aanvragen. Daarbij hebben ze de keuze uit de oesterzwammen-workshop of de workshop 3D-printen met recycled kunststof. Lees meer

Almen zwerfafvalvrij

Almen zwerfafvalvrij

Inwoners van Almen maakten op zaterdag 10 november de kern en het buitengebied vrij van zwerfafval. De actie was een initiatief van Vereniging Almens Belang. Circulus-Berkel ondersteunde de actie met grijpers, hesjes, handschoenen en vuilniszakken.

Bijna 50 mensen waren in touw om in groepjes al het zwerfafval op te ruimen. En met resultaat! De opruimactie leverde 29 volle vuilniszakken zwerfafval op. Complimenten aan de bewoners, dankzij hen is Almen nog een stuk schoner!

Wilt u ook aan de slag met zwerfafval? Neem dan contact op met Hugo Schoute van Stichting Welzijn Lochem, 06-45640825, h.schoute@welzijnlochem.nl.

Zwerfafvalhelden in zonnetje gezet

Zwerfafvalhelden in zonnetje gezet

In de gemeente Lochem zijn veel inwoners actief die zich inzetten voor een schone buurt. Maar liefst 65 van deze helden werden op 12 december geëerd tijdens het eerste Lochemse zwerfafvalbuffet. 

De avond was bedoeld om inwoners die vrijwillig zwerfafval opruimen in hun buurt te bedanken. Ook bood de gezellige bijeenkomst gelegenheid elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. De avond was een initiatief van de gemeente Lochem, Circulus-Berkel en SWL. Lees meer

Moet ik door de veranderingen meer gaan betalen?

De hoogte van uw afvalstoffenheffing wordt vooral bepaald door het aantal keren dat u de grijze container aan de weg zet. Inwoners van de gemeente Lochem hebben de grijze container in 2017 gemiddeld 9 keer aangeboden. Het tarief 2018 is op deze 9 aanbiedingen gebaseerd. Biedt u uw container minder dan 9 keer aan, dan betaalt u ten opzichte van 2017 minder. Biedt u de container vaker dan 9 keer aan, dan betaalt u meer. Door uw afval goed te scheiden kunt u zelf het bedrag dat u kwijt bent aan afvalstoffenheffing positief beïnvloeden.

Komt de opbrengst van papier nog ten goede aan verenigingen?

Ja, bij de inzameling met de papiercontainer waar verenigingen betrokken zijn komt de opbrengst van het oud papier ten goede aan deze verenigingen. In het merendeel van de kernen en buitengebieden is dit het geval. In enkele gebieden kan de inzameling van papier niet met verenigingen worden georganiseerd, omdat niet iedere vereniging voldoende vrijwilligers beschikbaar heeft. In die gebieden zamelt Circulus-Berkel alleen in.

Wat kost het legen van een container voor oud papier?

Aan het legen van de oud papiercontainer zijn geen kosten verbonden.

Kan ik ook een ander formaat papiercontainer bestellen?

Nee, de papiercontainer is alleen verkrijgbaar in het formaat van 240 liter, niet in andere formaten.

Ik heb geen ruimte voor een papiercontainer. Ben ik verplicht die container te nemen?

U bent niet verplicht om een container voor oud papier te nemen. U kunt uw oud papier ook kosteloos naar één van de milieuparkjes brengen. Bij een aantal hoogbouwlocaties zijn intussen ook ondergrondse containers voor oud papier geplaatst. In de loop van dit jaar doen we dit bij meer hoogbouwlocaties.

Is het wegbrengen van restafval verplicht?

Nee, u kunt gewoon uw grijze container behouden. Wel wordt de grijze container vanaf 3 april 2018 nog maar eenmaal per 4 weken ingezameld.

1 keer per 4 weken mijn grijze container laten legen is voor mij te weinig. Wat kan ik doen?

We hebben een aantal alternatieven als u veel afval heeft. Ten eerste kunt u gratis een extra grijze container aanvragen bij Circulus-Berkel. Voor het legen van deze container betaalt u het gebruikelijke tarief. Daarnaast kunt u restafval wegbrengen naar ondergrondse restafvalcontainers bij u in de buurt. Hiervoor gebruikt u uw nieuwe milieupas. Op de Afvalvrij-app ziet u waar de containers in uw buurt staan. In de loop van dit jaar breiden we het aantal ondergrondse restafvalcontainers uit. Ook helpt het scheiden van uw afval om meer grip te krijgen op uw hoeveelheid restafval.

Ik heb een gezin met jonge kinderen. Mijn container zit iedere twee weken vol luiers. Is hiervoor een oplossing?

U kunt gratis een extra grijze container aanvragen bij Circulus-Berkel. Voor het legen van deze container betaalt u het gebruikelijke ledigingstarief. Daarnaast plaatsen wij rond de zomer in iedere kern een ondergrondse container voor luiers en incontinentiemateriaal. Het gebruik van deze ondergrondse containers is gratis.

Hoe wordt er geregistreerd bij de ondergrondse container?

Als u uw milieupas voor de kaartlezer van de container houdt, kan de trommel van de container worden geopend. Pas als u de trommel ook opent wordt er geregistreerd. De milieupas is gebonden aan een adres, bijvoorbeeld adres X. Er wordt alleen geregistreerd dat er afval is aangeboden met de milieupas van adres X. Jaarlijks worden deze gegevens naar het belastingcentrum Tribuut gestuurd. Daar worden de registratiegegevens van adres X gekoppeld aan de bewoners van adres X. Vervolgens stuurt Tribuut u namens de gemeente Lochem de afvalstoffenheffing op basis van het aantal keren dat u afval heeft aangeboden.

Is deze manier van registreren toegestaan?

Ja. Gegevens mogen worden geregistreerd als daar een goede reden voor is en er niet meer wordt geregistreerd dan noodzakelijk is. De reden is dat het met de registratie mogelijk is om het gebruik van de ondergrondse container bij de gebruiker in rekening te brengen.

Ik heb geen oranje container. Kan ik deze aanvragen?

Ja, u kunt een oranje container voor pmd (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankpakken) gratis bestellen via Circulus-Berkel. Klik hier voor de contactgegevens.

Hoe voorkom ik dat mijn container gaat ruiken?

Als de grijze container ruikt, komt dit vaak door etensresten of ander groenafval. Dit afval hoort in de groene container voor gft thuis. De groene container wordt, ook na 3 april, iedere twee weken geleegd zodat geuroverlast beperkt blijft.

<span>TIP: </span>Restafval wegbrengen

TIP: Restafval wegbrengen

Restafval kunt u sinds begin april ook zelf wegbrengen naar een ondergrondse container in de buurt. Per inworp kunt u een afvalzak van 60 liter kwijt. Hiervoor betaalt u € 2,26 (tarief 2018). Restafval wegbrengen is makkelijk en voordeliger! Zie ook Restafval wegbrengen

Weten waar de containers in uw buurt staan? Kijk dan op de Afvalvrij-app of vul uw postcode en huisnummer in en bekijk ze hier.

<span>TIP: </span>Afval scheiden

TIP: Afval scheiden

Maak volop gebruik van de mogelijkheden die er zijn voor afvalscheiding, zoals gft, pmd, papier, glas, textiel, de BEST-tas (boeken, elektrische apparaten, speelgoed en textiel) en de kringloopwinkel. Lees meer informatie over afval scheiden.

<span>TIP: </span>Veel restafval? Vraag een extra grijze container aan

TIP: Veel restafval? Vraag een extra grijze container aan

Wie dat wil, kan een extra gratis container aanvragen. U ontvangt dan een extra 140 liter grijze container, er zijn geen andere formaten verkrijgbaar. De grijze container wordt gratis bezorgd. U betaalt voor het aanbieden van de extra grijze container het gebruikelijke tarief. Dat is in 2018 € 7,91 per keer. Bestellen kan via Circulus-Berkel.

Kom met ons in contact

Voor vragen en klachten kunt u ons op verschillende manieren bereiken: via het contactformulier, de telefoon en Whatsapp. In Mijn Circulus-Berkel kunt u online zaken regelen. U kunt ons verder volgen via Facebook en Twitter.

Ga naar de contactpagina