Circulus werkt in de wijken aan het vergroten van de leefbaarheid. We zetten ons in voor de buurteconomie met kleinschalige, laagdrempelige projecten in de wijk. In werkplaatsen en buiten. We bieden activeringstrajecten voor mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt. 

Circulus biedt diensten aan in de wijk: bijvoorbeeld een fietsenwerkplaats, transportdienst, graffitiverwijdering en maaltijden. Ook bieden we ruimten om iets te organiseren of van waaruit u kunt werken.

Alles wat Circulus doet, komt – direct of indirect – ten goede aan de leefbaarheid in de buurt en haar bewoners en is vooral gericht op werk. Bij de werkzaamheden is oog voor hergebruik van materialen; de fietsenwerkplaats is daarvan een mooi voorbeeld.

Activering

Dankzij Circulus krijgen vele inwoners de mogelijkheid om in een beschermde werkomgeving werkervaring en –ritme op te doen. Circulus werkt uitsluitend op basis van opdrachten van de gemeente, corporaties en particulieren. Werkzaamheden komen ten goede van de leefbaarheid in de buurt en van het milieu, door o.a. hergebruik van materialen.

Reiniging

Reiniging is een specialiteit van Circulus; medewerkers  zorgen ervoor dat zwerfvuil wordt verwijderd, afvalbakken worden geleegd, graffiti wordt verwijderd van muren en straten en dat de overlast van hondenpoep wordt verminderd.

Deventer Schoon Familie

Leefbaarheid van buurten is ook een vorm van bewustwording en samenwerking. Circulus heeft daarvoor de Deventer Schoon Familie in het leven geroepen.
Iedereen in Deventer – ook organisaties, scholen, verenigingen enz. – kunnen lid worden van deze schone familie. Samen houden we de buurt schoon!

Meer weten? Neem contact met ons op.

 

 

Was deze informatie nuttig?

Heeft u tips om het beter te maken?

Bedankt voor uw feedback.